Innkalling til årsmøte i Arendals Turnforening

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals Turnforening.

Årsmøtet avholdes tirsdag 5 april 2022 kl. 18:00 på Sør Amfi, møterom Airball.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøte, senest 22.03.22 til styreleder@arendalsturnforening.no.

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.arendalsturnforening.no For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret

X