Breddepartier

NB!

* Det går an å påmelde seg det samme parti på mere enn en treningsdag, eksempelvis Gym partiene.

GymLek Mini

Gymlek mini er et tilbud til de minste barna (3-5 år). Vi setter ut masse apparater i hele turnhallen som inspirerer til aktivitet og lek.

GymLek mini avholdes på utvalgte lørdager, se hvilke under arrangementer her på vår hjemmeside.

Krever ingen påmelding

GymLek 4-6 år

Gymlek er et av treningskonseptene til Norges Gymnastikk og turnforbund og legger stor vekt på lekpreget aktivitet, allsidig og motorisk utviklende grunntrening, og mulighet for hvert barn til å møte utfordringer som er tilpasset den enkelte. GymLek 1 kan du gå på året du fyller 4-5 år og GymLek 2 året du fyller 5-6 år.

Treningstiden er 1 trening pr. uke á 45 min.

Påmelding:

GymLek 1 – onsdag
GymLek 1 – torsdag
GymLek 2 – onsdag
GymLek 2 – torsdag

Gymskole

Gymskole 1 er et parti for de som er 7 år og Gymskole 2 for de som er 8 år.

Her har treningen fokus på det grunnleggende innen troppsgymnastikk; som hinkesats, rulle, hjul, araber og håndstående mm. Gymskole er partiet alle våre utøvere har gått på for å være på det nivå de er i dag.

Treningstiden er 1 trening pr. uke a 60 min.

Påmelding:

Gymskole 1 jenter – mandag
Gymskole 2 jenter – mandag

Gymskole 1 jenter – tirsdag

Gymskole 1 jenter – onsdag
Gymskole 2 jenter – onsdag

Gymskole 1 jenter – torsdag
Gymskole 2 jenter – torsdag

Gymskole 1+2 gutter – fredag

Gym 9-10 år

Nybegynner parti, for deg som har litt eller ingen tidligere erfaring med turn og er 9-10 år. Hver time begynner med en felles oppvarming, deretter arbeides med grunnleggende gymnastiske ferdigheter og elementer. Vi vil også arbeide på å forbedre mobilitet, styrke og motorikk. Spesifikt innhold er tilpasset aldersgruppen. Partiet trener 1 time i uken.

Treningstiden er 1 trening pr. uke á 60 min.

Påmelding:

Gym 9-10 – onsdag

Gym 11-13 år

Dette er et parti, for deg som har litt eller ingen tidligere erfaring med turn og er 11-13 år. Hver time begynner med en felles oppvarming, deretter arbeides med grunnleggende gymnastiske ferdigheter og elementer. Vi vil også arbeide på å forbedre mobilitet, styrke og motorikk. Spesifikt innhold er tilpasset aldersgruppen. Partiet trener 1 time i uken.

 

Treningstiden er 1 trening pr. uke á 60 min.

Påmelding:
Gym 11-13 – onsdag

Tropp 9-10 år

Partiet for de som er 9-10 år og ønsker å gå steget videre med gymnastikken sin. Her jobbes der videre fra det helt grunnleggende mot mere krevende tricks som eksempelvis araber, stift og salto. Samtidig legges fokus på øvelser til styrket kroppsbevissthet og generel styrke gjennom ulike øvelser.

Treningstiden er 2 treninger pr. uke a 120 min. 

Påmelding:

Tropp 9-10 (nytt) mandag + torsdag

Tropp 9-10 – tirsdag + torsdag

Tropp 11-13 år

Partiet er for de som er 11-13 år som ønsker å fortsette den personlige utviklingen å lære seg nye tricks. Her jobbes der videre fra det helt grunnleggende mot mere krevende tricks som eksempelvis araber, stift, salto, flikk-flakk mm. Samtidig legges fokus på øvelser til styrket kroppsbevissthet og generel styrke gjennom ulike øvelser.

Treningstiden er 2 treninger pr. uke a 120 min. 

Påmelding:

Tropp 11-13 – mandag + onsdag

Gym & Tropp 14-17 år

Partiet er for de som er mellom 14-17 år og er breddepartiet for de eldste ungdommer innen vanlig troppsgymnastikk. Treningen fokuserer på å øke nivået til den enkelte. Dette oppnås især gjennom tekniske og fysiske øvelser, men det sosiale samhold vektes også stort på dette parti.

Treningstiden er 1 trening pr. uke for gym 14-17 og 2 treninger pr. uke for tropp 14-17 á 120 min.

Påmelding:

Gym 14-17 – torsdag

Tropp 14-17 – tirsdag + torsdag

Freerunning

Freerunning er en fri bevegelsesform som en blanning mellom parkour og tricking. Bevegelsene er improviserte og tilpasset til det miljø aktiviteten foregår i; om det er en gymsal eller et urbant miljø med utfordrende hindringer. kroppskontroll, kreativitet og mot er viktige kvaliteter som trenes utover akrobatiske momenter som roll, monkey, wallflip, precision jump og mye mer!

Vi tilbyr freeruning partier fra 9-11, 12-15 og 15+ år.

Treningstiden er 1 trening pr. uke a 60 min.

Påmelding:

Freerunning 9-11 år – onsdag
Freerunning 12-15 år – onsdag

Freerunning 9-11 år – fredag
Freerunning 12-15 år – fredag

Trampoline

Trampoline er et nytt parti i Arendals Turnforening for jenter og gutter mellom 9-13 år som ønsker å bli flinkere på trampolinen! På dette parti jobbes det primært i trampoline på ulike grunnleggende triks og teknikker. Dette kan være alt fra sammensatte øvelser til eksempelvis salto med skruer.

NB! Det er en fordel å ha litt kjennskap fra før til hopp på trampoline.

Treningstiden er 1 trening pr. uke a 60 min. 

Påmelding:

Trampoline 9-10 år – tirsdag

Trampoline 11-13 år – tirsdag

Grenseløs turn

Dette er et fantastisk parti og beviser at ALT er mulig. Det er grenseløst og vi har fraskrevet oss tanken om at noen med mentale/fysiske funksjonsnedsettelser også skulle kunne få det til. Visjonen er å skape en indre ide eller overbevisning om at barn med slike utfordringer kan prestere og få til mer enn de selv kunne håpe på. Det handler om å tøye grensene med øvelser med hinder som utfordrer balanseevnen, motorikk, koordinasjon og tankesett i tilpassede øvelser for medlemmene. Dette er kombinert med basisstyrkeøvelser.

Treningstiden er 1 trening pr. uke a 60 min.

 

Påmelding:

Grenseløs turn – fredag

Apparatturn Aspirant mix (åpent konkurranseparti)

Her trener jenter og gutter på de grunnleggende ferdigheter, styrke og bevegelighet innen apparatturn og har til fokus å klargjøre utøverne til senere å kunne delta på de eldre apparatturnpartier. Partiet er et åpent parti, men det anbefales å ha et vis kjennskap til turn. For å gå på partiet må man være fyllt 8 år.

Partiet trener totalt to ganger i uken a 2 timer.

NYHET! Du kan nå velge om du vil gå begge treningsdager eller én!

Påmelding:

Apparatturn Aspirant Mix – tirsdag

Apparatturn Aspirant Mix – torsdag

Masters 18+

Masters er et treningskonsept i turnforeningen for voksne som har lyst å trene på eget nivå etter egne ambisjoner. Vår hovedtrener står for et felles opplegg der fokus på treningene primært er styrke gjennom ulike øvelser for hele kroppen. Kom og vær med på en hyggelig sosial økt…og vær klar på å lære noe nytt!

Masters har to treninger i uken tirsdag og torsdag.

 

Påmelding:

Masters 18+ – tirsdag & torsdag.

Vannaerobic

Vannaerobic er partiet for deg som liker å bevege seg og trene i vann.

Vannaerobic er morsom og skånsom trening i vann der man bruker vannet som både hjelp og motstand i ulike kondisjons- og styrkeøvelser.
Treningen kan tilpasses ulike behov for trening og egner seg for både mosjonister, pensjonister, folk med skader og unge som ønsker en mere skånsom trening enn på land…

Du kan delta på partiet om du er over 16 år.

Treningstiden er 1 trening pr. uke á 60 min.

 

Påmelding:

Vannaerobic tirsdag

X