Breddepartier

GymLek Mini

Gymlek mini er et tilbud til de minste barna (3-5 år). Vi setter ut masse apparater som inspirerer til aktivitet og lek. GymLek mini avholdes på utvalgte lørdager.

Krever ingen påmelding

GymLek 4-6 år

Gymlek er et av treningskonseptene til Norges Gymnastikk og turnforbund og legger stor vekt på lekpreget aktivitet, allsidig og motorisk utviklende grunntrening, og mulighet for hvert barn til å møte utfordringer som er tilpasset den enkelte. GymLek 1 kan du gå på når du er 4-5 år og GymLek 2 når du er 5-6 år.

Treningstiden er 1 trening pr. uke á 45 min.

Gymskole

Gymskole er et parti for de som er 7-8 år. Her har treningen fokus på det grunnleggende innen troppsgymnastikk; som hinkesats, rulle, hjul og håndstående mm. Gymskole er partiet alle våre utøvere har gått på for å være på det nivå de er i dag.

Treningstiden er 1 trening pr. uke a 60 min.

 Gym 9-10 år

Nybegynner parti, for deg som har litt eller ingen tidligere erfaring med turn og er 9-10 år. Hver time begynner med en felles oppvarming, deretter arbeides med grunnleggende gymnastiske ferdigheter og elementer. Vi vil også arbeide på å forbedre mobilitet, styrke og motorikk. Spesifikt innhold er tilpasset aldersgruppen. Partiet trener 1 time i uken.

Treningstiden er 1 trening pr. uke á 60 min.

Gym 11-13 år

Dette er et parti, for deg som har litt eller ingen tidligere erfaring med turn og er 11-13 år. Hver time begynner med en felles oppvarming, deretter arbeides med grunnleggende gymnastiske ferdigheter og elementer. Vi vil også arbeide på å forbedre mobilitet, styrke og motorikk. Spesifikt innhold er tilpasset aldersgruppen. Partiet trener 1 time i uken.

Treningstiden er 1 trening pr. uke á 60 min.

Tropp 9-10 år

Partiet for de som er 9-10 år og ønsker å gå steget videre med gymnastikken sin. Her jobbes der videre fra det helt grunnleggende mot mere krevende tricks som eksempelvis araber, stift og salto. Samtidig legges fokus på øvelser til styrket kroppsbevissthet og generel styrke gjennom ulike øvelser.

Treningstiden er 2 treninger pr. uke a 120 min. 

Tropp 11-13 år

Partiet er for de som er 11-13 år som ønsker å fortsette den personlige utviklingen å lære seg nye tricks. Her jobbes der videre fra det helt grunnleggende mot mere krevende tricks som eksempelvis araber, stift, salto, flikk-flakk mm. Samtidig legges fokus på øvelser til styrket kroppsbevissthet og generel styrke gjennom ulike øvelser.

Treningstiden er 2 treninger pr. uke a 120 min. 

Gym & Tropp 14-17 år

Partiet er for de som er mellom 14-17 år og er breddepartiet for de eldste ungdommer innen vanlig troppsgymnastikk. Treningen fokuserer på å øke nivået til den enkelte. Dette oppnås især gjennom tekniske og fysiske øvelser, men det sosiale samhold vekter også stort på dette parti.

Treningstiden er 1 trening pr. uke for gym 14-17 og 2 treninger pr. uke for tropp 14-17 á 120 min. 

Freerunning 9+ år

Freerunning er en fri bevegelsesform som en blanning mellom parkour og tricking. Bevegelsene er improviserte og tilpasset til det miljø aktiviteten foregår i; om det er en gymsal eller et urbant miljø med utfordrende hindringer. kroppskontroll, kreativitet og mot er viktige kvaliteter som trenes utover akrobatiske momenter som roll, monkey, wallflip, precision jump og mye mer!   Vi tilbyr freeruning partier fra 9-11, 12-15 og 15+ år.

Treningstiden er 1 trening pr. uke a 60 min.

Grenseløs turn

Dette er et fantastisk parti og beviser at ALT er mulig. Det er grenseløst og vi har fullstendig fraskrevet oss tanken om at noen med fysiske handikap ikke også skulle kunne få det til. Visjonen er å skape en indre ide eller overbevisning om at barn med slike utfordringer kan prestere og få til mer enn de selv kunne håpe på. Det handler om å tøye grensene med øvelser med hinder som utfordrer balanseevnen, motorikk, koordinasjon og tankesett i tilpassede øvelser for medlemmene. Dette er kombinert med basisstyrkeøvelser.

Treningstiden er 1 trening pr. uke a 60 min.

Masters 18+

Masters er et treningskonsept i turnforeningen for voksne som har lyst å trene på eget nivå. Her får du mulighet til å turne på eget nivå og etter egne ambisjoner. Vår hovedtrener står for et felles opplegg til oppvarming og avslutting som alle følger, og resten av tiden kan man enten trene selv eller forsette sammen med hovedtreneren. Kom og vær med på en hyggelig sosial økt…og vær klar på å lære noe nytt.

Treningstiden er 3 trening pr. uke a 60 min.

NB!

* Det går an å påmelde seg det samme parti på mere enn en treningsdag, eksempelvis Gym 9-10.

 

X