Breddepartier

GymLek Mini (2-3 år + 4-5 år)
Parti GymLek Mini
Alder 2-5 år
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid Utvalgte lørdager – se arrangementer
Treningsavgift 100 pr. gang pr. barn
Antall

 

Partibeskrivelse
Gymlek mini er et tilbud til de minste barna (3-5 år). Vi setter ut masse apparater i hele turnhallen som inspirerer til aktivitet og lek.

GymLek mini avholdes på utvalgte lørdager, se hvilke under arrangementer her på vår hjemmeside.

Det er ingen forhåndspåmelding. Registrering og betaling skjer ved oppmøte.

GymLek (4-6 år)
Parti GymLek 1+2
Alder 4-6 år
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid 45 min.
Treningsavgift 1 050 kr.

 

Partibeskrivelse:
Gymlek er et av treningskonseptene til Norges Gymnastikk og turnforbund og legger stor vekt på lekpreget aktivitet, allsidig og motorisk utviklende grunntrening, og mulighet for hvert barn til å møte utfordringer som er tilpasset den enkelte.

“GymLek 1” kan du gå på året du fyller 4-5 år og “GymLek 2” året du fyller 5-6 år.

Treningstiden er 1 trening pr. uke á 45 min.

Påmelding:

Gymlek 1:
GymLek 1 – onsdag
GymLek 1 – torsdag

Gymlek 2:
GymLek 2 – onsdag
GymLek 2 – torsdag

Gymskole (7-8 år)
Parti Gymskole
Alder 7-8 år
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid 60 min.
Treningsavgift 1 350

 

Partibeskrivelse:
Gymskole 1 er et parti for de som fyller 7 år og Gymskole 2 for de som fyller 8 år.

Her har treningen fokus på det grunnleggende innen troppsgymnastikk; som hinkesats, rulle, hjul, araber og håndstående mm. Gymskole er partiet alle våre utøvere har gått på for å være på det nivå de er i dag.

Treningstiden er 1 trening pr. uke a 60 min.

Påmelding:

Jenter
Gymskole 1 jenter – mandag
Gymskole 2 jenter – mandag

Gymskole 1 jenter – tirsdag
Gymskole 2 jenter – tirsdag

Gymskole 1 jenter – onsdag
Gymskole 2 jenter – onsdag

Gutter
Gymskole 1+2 gutter – fredag

Tumbling bobler (9-11 år)
Parti Tumbling Bobler
Alder 9-11 år
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid 2 treninger á 90 min.
Treningsavgift 2 150

 

Partibeskrivelse:
Tumbling Bobler er et konkurranseforberedende parti for alderen 9-11 år, og er henvendt gymnaster som har et ønske om på sikt å konkurrere i powertumbling. Gymnastene lærer basale grunnleggende ferdigheter innen turn men treningen har hovedfokus baklengs serier på tumbling. På dette parti legges det tekniske grunnlaget for en god utvikling innen powertumbling.

Hva er tumbling?
Powertumbling er en individuel fartsfylt gren innen turn der det hovedsakelig legges vekt på baklengs serier på en 25-meter lang tumblingbane. Her sammensetter man 5 eller 8 elementer til en ferdig øvelse. Øvelsene består typisk av en blanding av flik-flak, whip-backs og saltoer. Sporten har blitt veldig populær og vokset seg stor i europa, men er ganske ny i Norge. Vi var de første i Norge til å starte opp Powertumbling partier da vi vet at dette kommer til at bli akkurat like stort her som vi ser det er i resten av verden!

Treningstiden er 2 treninger pr. uke á 90 min.

Påmelding:

Vi tilbyr dessverre ikke tumbling bobler vårsesongen 2021. Vi forventer å kune starte partiet opp høstsesongen 2021.

Gym (9-10 år)
Parti Gym 9-10
Alder 9-10 år
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid 60 min.
Treningsavgift 1 150 kr.

 

Partibeskrivelse:
Nybegynner parti, for deg som har litt eller ingen tidligere erfaring med turn og er 9-10 år. Hver time begynner med en felles oppvarming, deretter arbeides med grunnleggende gymnastiske ferdigheter og elementer. Vi vil også arbeide på å forbedre mobilitet, styrke og motorikk. Spesifikt innhold er tilpasset aldersgruppen. Partiet trener 1 time i uken.

Treningstiden er 1 trening pr. uke á 60 min.

Påmelding:

Gym 9-10 – onsdag

Tropp (9-10 år)
Parti Tropp 9-10
Alder 9-10 år
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid 2 treninger á 120 min.
Treningsavgift 2 650 kr.

 

Partibeskrivelse:
Partiet for de som er 9-10 år og ønsker å gå steget videre med gymnastikken sin. Her jobbes der videre fra det helt grunnleggende mot mere krevende tricks som eksempelvis araber, stift og salto. Samtidig legges fokus på øvelser til styrket kroppsbevissthet og generel styrke gjennom ulike øvelser.

Treningstiden er 2 treninger pr. uke a 120 min.

Påmelding:

Tropp 9-10 mandag + torsdag

Tropp 9-10 – tirsdag + torsdag

Gym (11-13 år)
Parti Gym 11-13
Alder 11-13 år
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid 60 min.
Treningsavgift 1 150 kr.

 

Partibeskrivelse:
Dette er et parti, for deg som har litt eller ingen tidligere erfaring med turn og er 11-13 år. Hver time begynner med en felles oppvarming, deretter arbeides med grunnleggende gymnastiske ferdigheter og elementer. Vi vil også arbeide på å forbedre mobilitet, styrke og motorikk. Spesifikt innhold er tilpasset aldersgruppen. Partiet trener 1 time i uken.

 

Treningstiden er 1 trening pr. uke á 60 min.

Påmelding:

Gym 11-13 – onsdag

Tropp (11-13 år)
Parti Tropp 11-13
Alder 11-13 år
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid 2 treninger á 120 min.
Treningsavgift 2 650 kr.

 

Partibeskrivelse
Partiet er for de som er 11-13 år som ønsker å fortsette den personlige utviklingen å lære seg nye tricks. Her jobbes der videre fra det helt grunnleggende mot mere krevende tricks som eksempelvis araber, stift, salto, flikk-flakk mm. Samtidig legges fokus på øvelser til styrket kroppsbevissthet og generel styrke gjennom ulike øvelser.

Treningstiden er 2 treninger pr. uke a 120 min.

Påmelding:

Tropp 11-13 – mandag + onsdag

Gym & Tropp (14-18 år)
Parti Gym 14-18 + Tropp 14-18
Alder 14-18 år.
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid Gym: 1 x 120 min. Tropp 2 x 120 min.
Treningsavgift Gym = 1 500 kr.
Tropp = 2 650 kr.

 

Partibeskrivelse:
Partiet er for de som er mellom 14-18 år og er breddepartiet for de eldste ungdommer innen vanlig troppsgymnastikk. Treningen fokuserer på å øke nivået til den enkelte. Dette oppnås især gjennom tekniske og fysiske øvelser, men det sosiale samhold vektes også stort på dette parti.

Treningstiden er 1 trening pr. uke for gym 14-18 og 2 treninger pr. uke for tropp 14-18 á 120 min.

Påmelding:

Gym 14-18 – torsdag

Tropp 14-18 – tirsdag + torsdag

Juniortroppen 14-17 år (nytt parti)
Parti Juniortroppen
Alder 14-17 år.
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid 3 treninger/uke á 120 min.
Treningsavgift 3 150,00 pr. sesong

 

Partibeskrivelse:

Partiet er et åpent bredde-konkurranseparti.

“Juniortroppen” er et åpent seriøst parti for de utøvere som ønsker å trene tre gange pr uke og konkurrere i nasjonale klasser med laget sitt. Her kan troppen stille i én eller flere disipliner. Partiet legger til rette for at utøverne kan jobbe mot å videreutvikle seg på apparatene tumbling og trampett og vil også ha muligheten til å jobbe med vansker.

Partiet trener 3 ganger i uken a to timer på tirsdager, onsdager og søndager.

Påmelding:
Juniortroppen – tirsdag, onsdag og søndag.

Freerunning (9-15 år)
Parti Freerun
Alder 9-11 år + 12-15 år.
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid 60 min.
Treningsavgift 1 150 kr.

 

Partibeskrivelse:
Freerunning er en fri bevegelsesform som en blanning mellom parkour og tricking. Bevegelsene er improviserte og tilpasset til det miljø aktiviteten foregår i; om det er en gymsal eller et urbant miljø med utfordrende hindringer. kroppskontroll, kreativitet og mot er viktige kvaliteter som trenes utover akrobatiske momenter som roll, monkey, wallflip, precision jump og mye mer!

Vi tilbyr freeruning partier fra 9-11 år og 12-15 år.

Treningstiden er 1 trening pr. uke a 60 min.

Påmelding:

Freerunning 9-11 år – onsdag
Freerunning 12-15 år – onsdag

Freerunning 9-11 år – fredag
Freerunning 12-15 år – fredag

Grenseløs turn
Parti Grenseløs Turn
Alder 13-19 år.
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid 60 min.
Treningsavgift 1 150 kr.

 

Partibeskrivelse:
Dette er et fantastisk parti og beviser at ALT er mulig. Det er grenseløst og vi har fraskrevet oss tanken om at noen med mentale/fysiske funksjonsnedsettelser også skulle kunne få det til. Visjonen er å skape en indre ide eller overbevisning om at barn med slike utfordringer kan prestere og få til mer enn de selv kunne håpe på. Det handler om å tøye grensene med øvelser med hinder som utfordrer balanseevnen, motorikk, koordinasjon og tankesett i tilpassede øvelser for medlemmene. Dette er kombinert med basisstyrkeøvelser.

Treningstiden er 1 trening pr. uke a 60 min.

 

Påmelding:

Grenseløs turn – fredag (partiet er fult for høsten 2021)

Apparatturn Aspirant mix (8-12 år - åpent konkurranseparti)
Parti Apparatturn aspirant mix
Alder 8-12 år
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid 1-2 treninger á 120 min.
Treningsavgift 1 250 kr./ 2 500 kr.

 

Partibeskrivelse:
Her trener jenter og gutter på de grunnleggende ferdigheter, styrke og bevegelighet innen apparatturn og har til fokus å klargjøre utøverne til senere å kunne delta på de eldre apparatturnpartier. Partiet er et åpent parti, men det anbefales å ha et vis kjennskap til turn. For å gå på partiet må man være fyllt 8 år.

Partiet har treningstid to ganger i uken a 2 timer og du kan velge om du påmelder deg én eller begge treninger.

Påmelding:

Apparatturn Aspirant Mix – tirsdag

Apparatturn Aspirant Mix – torsdag

Masters 18+
Parti Masters
Alder 18 år +
Kjønn Kvinner og menn
Treningstid 1 trening á 90 min.
Treningsavgift medlemskontingent + drop-inn 50 kr./trening.

 

Partibeskrivelse:

Masters er et treningskonsept i turnforeningen for voksne som har lyst å trene på eget nivå etter egne ambisjoner. Vår hovedtrener står for et felles opplegg der fokus på treningene primært er styrke gjennom ulike øvelser for hele kroppen. Kom og vær med på en hyggelig sosial økt…og vær klar på å lære noe nytt!

Masters har vanligvis to treninger i uken tirsdag og torsdag. Men pga. vaksinering i vårsesongen på SØR-AMFI vil partiet denne sesong ha én ukentlig trening som er tirsdager 20:15-21:45.

For å delta på partiet må du være medlem av Arendals Turnforening og ha betalt medlemskontingent (200 kr./år). Du må være medlem av Spond gruppen (se link nederst) for å kunne påmelde deg treninger ift smitteoppsporing.

Denne sesong tester vi en drop-inn løsning der du betaler (vipps) 50 kr for å delta på den spesifikke trening – dvs du betaler for det du trener.

 

Påmelding:

Masters 18+ – tirsdag

Vannaerobic 18+
Parti Vannaerobic
Alder 18 +
Kjønn Kvinner og menn
Treningstid 60 min.
Treningsavgift 1 150 kr.

 

Partibeskrivelse:
Vannaerobic er partiet for deg som liker å bevege seg og trene i vann.

Vannaerobic er morsom og skånsom trening i vann der man bruker vannet som både hjelp og motstand i ulike kondisjons- og styrkeøvelser.
Treningen kan tilpasses ulike behov for trening og egner seg for både mosjonister, pensjonister, folk med skader og unge som ønsker en mere skånsom trening enn på land…

Du kan delta på partiet om du er over 18 år.

Treningstiden er 1 trening pr. uke á 60 min.

 

Påmelding:

Vannaerobic tirsdag – klikk for påmelding!

X