Til foresatte

Aldersbestemmelser
Foreldrevettregler generelt
Foreldrevettregler konkurransepartier
Forsikring

'Alle registrerte utøvere av foreningen har forsikring i tilfelle skade skulle oppstå