Breddepartier

GymLek Mini

Gymlek mini er et tilbud til de minste barna (3-5 år). Vi setter ut masse apparater som inspirerer til aktivitet og lek. GymLek mini avholdes på utvalgte lørdager.

Krever ingen påmelding

GymLek 4-6 år

Gymlek er et av treningskonseptene til Norges Gymnastikk og turnforbund og legger stor vekt på lekpreget aktivitet, allsidig og motorisk utviklende grunntrening, og mulighet for hvert barn til å møte utfordringer som er tilpasset den enkelte. GymLek 1 er for 4-5 år og GymLek 2 er for 5-6 år.

Treningstiden er 1 trening pr. uke á 45 min.

Gymskole

Gymskole er et parti for de som er 7-8 år. Her har treningen fokus på det grunnleggende innen troppsgymnastikk; som hinkesats, rulle, hjul og håndstående mm. Gymskole er partiet alle våre utøvere har gått på for å være på det nivå de er i dag.

Treningstiden er 1 trening pr. uke a 60 min.

 Gym 9-10 år

Nybegynner parti, for deg som har litt eller ingen tidligere erfaring med turn og er 9-10 år. Hver time begynner med en felles oppvarming, deretter arbeides med grunnleggende gymnastiske ferdigheter og elementer. Vi vil også arbeide på å forbedre mobilitet, styrke og motorikk. Spesifikt innhold er tilpasset aldersgruppen. Partiet trener 1 time i uken.

Treningstiden er 1 trening pr. uke á 60 min.

Gym 11-13 år

Dette er et parti, for deg som har litt eller ingen tidligere erfaring med turn og er 11-13 år. Hver time begynner med en felles oppvarming, deretter arbeides med grunnleggende gymnastiske ferdigheter og elementer. Vi vil også arbeide på å forbedre mobilitet, styrke og motorikk. Spesifikt innhold er tilpasset aldersgruppen. Partiet trener 1 time i uken.

Treningstiden er 1 trening pr. uke á 60 min.

Tropp 9-10 år

Partiet for de som er 9-10 år og ønsker å gå steget videre med gymnastikken sin. Her jobbes der videre fra det helt grunnleggende mot mere krevende tricks som eksempelvis araber, stift og salto. Samtidig legges fokus på øvelser til styrket kroppsbevissthet og generel styrke gjennom ulike øvelser.

Treningstiden er 2 treninger pr. uke a 120 min. 

Tropp 11-13 år

Partiet er for de som er 11-13 år som ønsker å fortsette den personlige utviklingen å lære seg nye tricks. Her jobbes der videre fra det helt grunnleggende mot mere krevende tricks som eksempelvis araber, stift, salto, flikk-flakk mm. Samtidig legges fokus på øvelser til styrket kroppsbevissthet og generel styrke gjennom ulike øvelser.

Treningstiden er 2 treninger pr. uke a 120 min. 

Gym & Tropp 14-17 år

Partiet er for de som er mellom 14-17 år og er breddepartiet for de eldste ungdommer innen vanlig troppsgymnastikk. Treningen fokuserer på å øke nivået til den enkelte. Dette oppnås især gjennom tekniske og fysiske øvelser, men det sosiale samhold vekter også stort på dette parti.

Treningstiden er 2 treninger pr. uke a 120 min. 

Freerunning 9+ år

Freerunning er en fri bevegelsesform som en blanning mellom parkour og tricking. Bevegelsene er improviserte og tilpasset til det miljø aktiviteten foregår i; om det er en gymsal eller et urbant miljø med utfordrende hindringer. kroppskontroll, kreativitet og mot er viktige kvaliteter som trenes utover akrobatiske momenter som roll, monkey, wallflip, precision jump og mye mer!   Vi tilbyr freeruning partier fra 9-11, 12-15 og 15+ år.

Treningstiden er 1 trening pr. uke a 60 min.

Grenseløs turn

Dette er et fantastisk parti og beviser at ALT er mulig. Det er grenseløst og vi har fullstendig fraskrevet oss tanken om at noen med fysiske handikap ikke også skulle kunne få det til. Visjonen er å skape en indre ide eller overbevisning om at barn med slike utfordringer kan prestere og få til mer enn de selv kunne håpe på. Det handler om å tøye grensene med øvelser med hinder som utfordrer balanseevnen, motorikk, koordinasjon og tankesett i tilpassede øvelser for medlemmene. Dette er kombinert med basisstyrkeøvelser.

Treningstiden er 1 trening pr. uke a 60 min.

Masters 18+

Masters er et treningskonsept i turnforeningen for voksne som har lyst å trene på eget nivå. Her får du mulighet til å turne på eget nivå og etter egne ambisjoner. Vår hovedtrener står for et felles opplegg til oppvarming og avslutting som alle følger, og resten av tiden kan man enten trene selv eller forsette sammen med hovedtreneren. Kom og vær med på en hyggelig sosial økt…og vær klar på å lære noe nytt.

Treningstiden er 3 trening pr. uke a 60 min.

NB!

* Det går an å påmelde seg det samme parti på mere enn en treningsdag, eksempelvis Gym 9-10.

 

Konkurranse

TeamGym

TeamGym er en lagsport der det trenes og konkurreres i disiplinen frittstående, trampett og tumbling. Sporten er allsidig idet det legges lik vekt på forlengs og baklengs momenter, trampet, hopp over pegasus og bevegelse til musikk. Partiene er inndelt etter aldersgrupper:

9-10 år:         Mini-rekrutt

11-13 år:        Rekrutt

14-17 år:        Junior

17+ år :           Senior

Alder for mini-rekrutt, rekrutt, junior og senior er alderen i konkurranseåret.

Alle partier stiller i opptil flere konkurranser i løpet av et år. Da hovedparten av konkurransene ligger på våren, skifter man aldersgruppe etter sommerferien.

Hver gruppe har fra 4 – 7,5 timers trening i uken, fordelt med tumbling/trampett og frittstående.

Mini-rekrutt:

Mini-rekrutt er et konkurranseforberedende parti i alderen 9-10 år, og henvendt gymnaster som har en drøm om å konkurrere i troppsgymnastikk. Partiets primære oppgave er å ruste gymnastene til en dag å bli konkurransegymnaster og der jobbes innenfor rammer for å forberede de til eventuell videre trening på rekruttpartiet. Det betyder bl.a. at der legges stor vekt på at ferdigheter skal utføres riktig, for å forhindrer ”hull” som kan hemme deres utvikling senere i turnkarrieren. Partiet har to treninger av 2 timer hver uke. Og de stiller dessuten til KM 2 ganger i året.

 

Rekrutt:

Rekruttene jobber videre med det grunntekniske fra tidligere, men bruker mye tid på nå å sammensette ulike serier både forlengs og beklengs på tumbling samtidig med å ønske vanskelighetsgraden på trampett. Som rekrutt begynner de med spesifikke frittstående treninger, noe som for mange her er nytt og spennene. Her trener de både dans og på utvalgte vansker som inngår i frittstående programmet. Treningen på rekrutt tilrettelegges slik at de forbereder seg til eventuell videre trening på juniorpartiet. Rekrutt stiller i konkurranse til både regionale og nasjonale konkurranser.

Junior:

Juniorutøverne trener på et høyt nivå når det kommer til alle tre disipliner. Der er fokus på vanskeligere serier, men en korrekt teknikk er og vil alltid være en viktig del av treningen for å ha de riktige byggeklosser til nye og vanskeligere elementer. Treningen på junior tilrettelegges slik at de forbereder seg til eventuell videre trening på seniorutøver. Utøverne deltar på regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser og er også aktuelle når det kommer til å bidra omkring det norske juniorlandslag i TeamGym.

Senior:

Seniorutøverne trener på høyeste nivå i alle tre disipliner og har et treningssamarbeid med naboklubbene Grimstad Turn- og Idrettsforening og Kristiansand Turnforening der de har to fellestreninger i uken; én frittstående og én tumbling/trampett. Resterende treninger foregår i utøverens egen klubb. Utøverne deltar på regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser både i forbindelse med klubblaget og landslag.

Powertumbling

Powertumbling er en individuel fartsfylt gren innen turn der det hovedsakelig legges vekt på baklengs serier på en 25-meter lang tumblingbane. Her sammensetter man 5 eller 8 elementer til en ferdig øvelse. Øvelsene består typisk av en blanding av flik-flak, whip-backs og saltoer. Sporten har blitt veldig populær og vokset seg stor i europa, men er ganske ny i Norge. Vi var de første i Norge til å starte opp Powertumbling partier da vi vet at dette kommer til at bli akkurat like stort her som vi ser det er i resten av verden!

 

Tumbling bobler

Bobler er et konkurranseforberedende parti for alderen 8-10 år, og henvendt gymnaster som har et ønske om å konkurrere i powertumbling. Gymnastene lærer basale ferdigheter som forlengs salto, stift og araber, men der legges mest vekt på baklengs momenter.

 

Tumbling

Tumbling er et konkurranseparti som trener og konkurrerer i disiplinen Powertumbling. Her legges primært vekt på baklengs serier. Når gymnasten fyller 11, er det muligheter for at reise til Danmark for å konkurrere ettersom der ikke arrangeres konkurranser i Norge ennå. Konkurranser er delt inn etter både alder og nivå.

Partiet har 3 treninger i uken, 2 timer pr. trening.

Apparatturn

Apparatturn er en individuel idrett innen turn der man konkurrerer i ulike disipliner på ulike apparater som skranke, hopp, bom og frittstående. Idretten krever mye styrke, disiplin, bevegelighet, utholdenhet og dristighet.

Apparaturn Aspirant (åpent parti)

Her trenes der på de grunnleggende ferdigheter, styrke og bevelighet innen apparatturn og har til fokus å klargjøre utøverne til senere å kunne delta på de eldre apparatturnpartier. Partiet er et åpent parti, men det anbefales å ha et vis kjennskap til turn. For å å på partiet må man være fyllt 8 år. Partiet trener to ganger i uken a 2 timer.

Apparatturn jenter

Dette er konkuransepartiet innen apparatturn for jenter. Her trenes på bom, hopp, skranke og frittstående. Det blir lagt vekt på grunnleggende opplæring, og turnerne vil etter hvert være med på klubbkonkurranser og kretskonkurranser. For å gå på partiet må du tas ut og være fyllt 11 år – turnerne blir rekruttert fra de åpne partiene.

 

Apparatturn gutter

Dette er konkurransepartiet innen apparatturn for gutter. De trener skranke, hopp, ringer, bøylehest og svingstang. Det blir lagt vekt på grunnleggende opplæring, og turnerne vil etter hvert være med på klubbkonkurranser og kretskonkurranser. For å gå på partiet må du tas ut og være fyllt 11 år – turnerne blir rekruttert fra de åpne partiene

NB! Konkurrensepartiene er lukket-partier som rekrutteres fra de åpne breddepartier – det går derfor ikke an å påmelde seg et konkurranseparti ved påmelding.

X