Landslag troppsgymnastikk

NGTF besluttet å ha ett offisiellt landslag i TeamGym fra 01.01.2017. Frem til nå har det vært et klubb-samarbeid (TeamNorge) men nå overtar Norges Gymnastikk og Turnforbund (NGTF). Til det har de ansatt en landslags-sjef, Henning Ottersen. 

Vår kommende sportsjef Patrick Laulo Vesth er valgt ut til å være hovedtrener for Senior kvinner for det norske landslaget i sesong 2019-2020! 

Gratulerer så mye!Vi gleder oss til du kommer for fullt i hallen vår fra høsten av! Sammen med våre nåværende fantastiske trenere, blir det noen spennende år fremover i hallen!

Infoskriv - landslagmodell troppsgymnastikk 2019-2020 NGTF

Visjon:
Norge skal være blant de beste nasjonene i troppsgymnastikk i alle klasser. Vi skal heve toppnivået, beholde bredden i klubbene og øke rekrutteringen til troppsgymnastikk i Norge.

Verdier:
NGTF bygger sine aktiviteter på Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komités (NIF) verdier: Glede, helse, fellesskap, ærlighet, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

I tillegg har NGTF følgende verdier som skal kjennetegne vår idrett og gi gymnastikk og turn sin identitet: Spennende, inkluderende, visjonær og troverdig

Alle involverte i landslaget i troppsgymnastikk skal følge NIFs og NGTFs verdier.
________________________________________________________________________

Vedtak fra styremøte 10.04.2019:

Finansiering av utøvere fra ATF som er en del av landslaget:

Et ønske om at styret har en gjennomgang av utgifter til ATF-utøvere som er en del av landslaget. Hva skal dekkes, hvem skal dekke og hvem dekker. Tidligere har Foreldrelaget dekket deres utgifter, noe som har vært naturlig pga. støtten fra fylket. 

Vurdering:

Det må være like vilkår for alle landslagsutøverne fra ATF, enten om de er på tropp eller apparat.

Vedtak: ATF dekker 1000 kroner per landslagssamling og deltakeravgifter.

En forutsetning for at ATF dekker disse utgiftene er at utøveren:

1. Er medlem av ATF og trener aktivt i ATF (har betalt treningsavgift de siste 12 månedene) eller

2. Er medlem av ATF og er ansatt i ATF

 

__________________________________________________________________________

Filmer fra 2018:

Bruttosamling senior 2018
Bruttosamling junior 2018

Aftermovie fra EM 2018 i Portugal <3


Landslag sr. kvinner. Bak fra v.: Julie Woldseth, Sigrid Ansgard, Anja Utklev,
Cathrine Ø. Knudsen, Tara D.M. Sperre, Tonje E. Grini, Julie K. Braadland.
Foran fra v.: Juni M. Josephsen, Kristine Aarrestad, Mathilde B. Sørvåg,
Jenny Rygh, Kristin Forsdal, Kristine Naro.


Landslag jr. kvinner. Bak fra v.: Stina I. Kjelsvik, Hedda Rustad, Mari A. Lundvall,
Marte T. Kamperud, Marthe Gjertson, Rikke E. Husabø, Tomine Byremo.
Foran fra v.: Iril L. Grongan, Camilla B. Karlsen, Hanna L. Berntsen, Helle Sødal,
Hedda S. Skaug og Nora H. Løkken. Ella B. Martinsen var ikke til stede.

Senior Landslag

Junior Landslag