MEDLEMS INFO

Medlemskap

Uansett om du er nyt eller eksisterende medlem i Arendals Turnforening ønsker vi deg velkommen til en ny og spennende sesong! 

På denne siden kan du lese informasjon som; datoer for oppstart og påmelding, prosedyre for påmelding/utmelding og om våre nye medlemssystem WebOrg der du som medlem vil ha din egen medlemsprofil.

WebOrg: vårt nye medlemssystem

Ettersom Norges Idrettsforbund legger ned MySoft i utgangen av juni 2020 har vi nå gått over til et nytt medlemssystem. Det nye system er WebOrg og er en NIF-godkjent tredjepart som vil behandle al vår medlemsdata, påmelding og betaling fremover.

NB! Vi får tilbakemeldinger om problemer med pålogging ved bruk av internet explorer – opplever du problemer, forsøk da en annen netleser fx Google Chrome.

 

Hva gjør jeg som eksisterende medlem?

Som eksisterende medlem vil opplysningene fra medlemsprofilen din fra tidligere videreføres til WebOrg-systemet slik at du automatisk vil ha en gyldig medlemsprofil. Det eneste du trenger å gjøre er å opprette nytt passord før du skal foreta påmeldingen til ny sesong. Dette gjør du via denne link (https://arendalsturnforening.weborg.no/login/forgot) ved å skrive den e-postadresse du er registrert med fra før (sjekk eventuelt hvilken mail du mottar våre mails på).

Når du skal melde deg på en påmelding, klikk log-inn slik at påmeldingen knyttes til din bruker og foreta påmeldingen via “min kalender” der du ser alle partier. Påmeldingen må skje gjennom familiens hovedkonto, dette kan du se og endre under  “min familie”

Hva gjør jeg som nytt medlem?

Hvis du ikke allerede er medlem i Arendals Turnforening så klikker du på påmeldingslinket til det partiet du ønsker å være med på enten i partibeskrivelsen eller i timeplanen under menuen “partioversikt”. Der fyller du inn påmeldingsskjema, opretter brukernavn og passord og betaler medlemskontingenten sammen med treningsavgiften. Hvis du ønsker å delta på flere partier, bruker du det brukernavn og passord du opprettet da du meldte deg på første partiet for å logge inn og melde deg på neste.

 

Datoer for start- og slutt på sesongene:

Høstsesongen 2020 vil gå fra henholdsvis 10. august (konkurransepartier), 17. august (breddepartier) til høstsesongen avsluttes 13. desember 2020.

Turnforeningen følger skoleruta og holder stengt når det er skolefri.  

Datoer for påmelding til høstsesongen 2020

Mandag 03. august, kl. 10:00: åpner påmelding for eksisterende medlemmer.

Mandag 10. august, kl. 10:00: åpner påmeldingen for nye medlemmer.

Partipåmelding

En forutsetning for å kunne melde seg på et av våre partier er at man må ha betalt medlemskontingenten sin for å ha et gyldig medlemskap i Arendals Turnforening.

For å velge parti og foreta påmelding gjør du som følger:

 1. Gå inn på partioversikt på hjemmesiden og find partiet du ønsker å påmelde deg og find påmeldingslinken knyttet til det parti.
 2. Er du eksisterende medlem klikk log-inn er du nytt medlem fyll ut påmeldingsskjema.
 3. Velg: “pris
 4. Velg: «legg til deltaker»
 5. Velg: «meld på 1 deltaker»
 6. Velg: «gå videre til betaling» Dette åpner et betalingsvindu for online betaling med VISA eller Mastercard.

** Først etter fullført betaling er man påmeldt partiet – fullfører man ikke betalingen mister man plassen – dersom du har betalingsvansker er det viktig du kontakter oss på medlem@arendalsturnforening.no.

Hvis partiet er fyllt kan du likevel melde deg å stå på venteliste. Hvis det åpner seg en plass så vil du motta en mail med link til påmelding og det er først da du må betale. Hvis du ikke melder deg på innen 24 timer går plassen til neste på ventelisten.

Priser

For å være aktiv medlem i turnforeningen må man ha betalt to ting; medlemskontingenten og treningsavgiften:

Medlemskontingent:

For å være medlem må man betale medlemskontingent hvert år. Medlemskontingenten gjelder hele kalenderåret (01/01 – 31/12) og må betales i sin helhet, uavhengig av når på året man melder seg inn i foreningen. I medlemskontingenten er det bl.a. inkludert en ulykkesforsikring gjennom forbundet og brukes til å løse lisenser ifbm. konkurranser. Kontingenten kan ikke endres eller reduseres.

Prisen for aktive medlemmer er 500,00 kr. og 200,00 kr. for støttemedlemmer.

Treningsavgift:

Treningsavgiften betales pr. sesong (halvår) og er fastsatt ut i fra varighet/hyppighet på treningen på partiet og dekker bl.a. utgifter til trenere, utstyr, drift og administrasjon. Treningsavgiften betales online ved påmelding. Denne kan ikke endres eller reduseres.

Øvrige utgifter

Breddepartiene vil ha utgifter til deltakelse på arrangementer, stevner og eventuelle konkurranser.

Priser på partier (treningsavgift):

Parti Priser pr. sesong
GymLek 900 kr
Gym 9-10 år 1000 kr
Gym 11-13 år 1000 kr
Gym 14-17 år 1000 kr
GymSkole 1 & 2 1200 kr
GymLek Mini 100 kr per gang
Lørdagsturn for 6-9 åringer 100 kr per gang
Tropp 9-10 år 2500 kr
Tropp 11-13 år 2500 kr
Tropp 14-17 år 2500 kr
Grenseløs Turn 1000 kr
Freerunning 1000 kr
Vannaerobic (Stinta) 1000 kr
Vannaerobic (Atletica medlem) 500 kr
Masters 1000 kr
Apparatturn (jenter & gutter) åpent 1000/2000 kr
Apparatturn gutter (konkurranse) 3000 kr
Apparatturn jenter (konkurranse) 2750 kr.
Powertumbling Bobler 2500 kr
Powertumbling 3200 kr
TeamGym Mini-Rekrutt 2500 kr
TeamGym Rekrutt 3500 kr
TeamGym Junior Herrer 3000 kr
TeamGym Junior Kvinner 3500 kr
TeamGym Senior Kvinner 3000 kr

Fritidskortet:

Dette er et tilbud til deg som er mellom 6 og 18 år og bosatt i Arendal Kommune.

Du får opp til 1000 kr pr. halvår pr. barn som du kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter. Fritidskortet er personlig. Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.

VIKTIG!
Friskus kan foreløpig ikke brukes sammen med medlemsregistre med onlinebetaling. Vi har derfor fått en egen avtale med Arendal Kommune for at også våre medlemmer kan benytte Fritidskortet. Ved valg av parti med redusert betaling hos oss vil Fritidskortet for høsten 2020 anses som brukt. Vi sender liste til kommunen over alle som har benyttet dette alternativet, så man skal ikke registrere noe ytterligere i Friskus denne høsten.

NB! gjelder kun for bruk hos ATF og foreløpig kun for høsten 2020.

For å bruke fritidskortet skal du under «medlemskap» velge partiet med redusert treningsavgift. F.eks. «Gymlek m. Fritidskort”. Du vil da få redusert treningsavgiften med kr. 1.000,00.

Husk Fritidskortet kan bare brukes én gang pr. barn pr, halvår – påmelder du deg fx to ulike partier kan det bare brukes på en av de to.

Les mer om fritidskortet her.

 

Utmelding og øvrige spørsmål:

Ønsker du å melde deg ut av turnforeningen eller har du generelle spørsmål til dit medlemskap fx bytte av parti mm. skal du sende en mail til medlemsansvarlig Annette Andersen på medlem@arendalsturnforening.no. 

* Forvent lengre svartid omkring sesongstart og slut.

Vilkår for påmelding

Ved å melde deg inn i Arendals Turnforening har du akseptert våre vilkår uten forbehold. Som medlem plikter du til enhver tid å holde deg oppdatert på informasjonen som finnes på vår hjemmeside og som sendes på e-post.

Medlemsprofil:

Alle medlemmer må ha egen medlemsprofil i WebOrg. Kontaktinformasjon må til enhver tid være oppdatert.

Betaling av medlemskontingent og treningsavgift:

 • Medlemskontingent og treningsavgift betales i sin helhet ved påmelding eller innen forfall. Dersom du har betalingsvansker ber vi deg sende en mail til medlem@arendalsturnforening.no.
 • Betalinger gjøres ved bruk av kort (Visa/Mastercard) online ved påmelding via medlemsprofilen.

Angrerett:

 • Utmelding skal formidles skriftlig til medlem@arendalsturnforening.no inneholdende navn, etternavn, påmeldt parti og bekreftelse av utmelding.
 • Utmelding innen 14 dager fra sesongstart gir 100% refusjon – utmelding etter 14 dager gir ingen rett til refusjon.
 • Ved langvarig sykdom eller skade som medfører fravær resten av sesongen godtas utmelding mot fremleggelse av sykmelding og/eller legeerklæring. Treningsavgiften blir refundert helt eller delvis etter skriftlig avtale mellom medlem og administrasjon.

Regler i hall

 • Turnhallen er for aktive utøvere og trenere. Foresatte og søsken til medlemmer kan oppholde seg på galleriet unner trening.
 • Trenerne har det sportslige ansvaret i hallen og alle gymnaster med foresatte plikter å innrette seg etter beskjeder fra trenerne.
 • Det er ikke tillatt å filme eller fotografere under trening.
 • Man skal vise respekt for turnhallen og våre apparater.

Bekledning

 • Utøvere skal ha på seg egnet treningstøy og langt hår må settes opp i strikk. Det er ikke behov for bruk av innesko, de fleste turner barbeint eller med turnsko.
 • Foresatte som er med på Gymlek-partier skal også ha på seg egnet treningstøy.

Rusmidler og trakassering

 • Arendals Turnforening har nulltoleranse for bruk av prestasjonsfremmende midler. Det er ikke lov med tobakk eller alkohol inne i hall eller under trening.
 • Arendals Turnforening har nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming.

Spørsmål om alt vedrørende medlemskap rettes til medlem@arendalsturnforening.no. 

Påmelding for eksisterende medlemmer

Som eksisterende medlem vil opplysningene fra medlemsprofilen din fra tidligere videreføres til WebOrg-systemet slik at du automatisk vil ha en gyldig medlemsprofil. Det eneste du trenger å gjøre er å opprette nytt passord før du skal foreta påmeldingen til ny sesong. Dette gjør du via denne link (https://arendalsturnforening.weborg.no/login/forgot) ved å skrive den e-postadresse du er registrert med fra før (sjekk eventuelt hvilken mail du mottar våre mails på).

Når du skal melde deg på en påmelding, klikk log-inn slik at påmeldingen knyttes til din bruker og foreta påmeldingen via “min kalender” der du ser alle partier. Påmeldingen må skje gjennom familiens hovedkonto, dette kan du se og endre under  “min familie”

Påmelding for NYE medlemmer

Hvis du ikke allerede er medlem i Arendals Turnforening så klikker du på påmeldingslinket til det partiet du ønsker å være med på enten i partibeskrivelsen eller i timeplanen under menuen “partioversikt”. Der fyller du inn påmeldingsskjema, opretter brukernavn og passord og betaler medlemskontingenten sammen med treningsavgiften. Hvis du ønsker å delta på flere partier, bruker du det brukernavn og passord du opprettet da du meldte deg på første partiet for å logge inn og melde deg på neste.

Treningsavgift og medlemskontingent

Priser

For å være aktiv medlem i turnforeningen må man ha betalt to ting; medlemskontingenten og treningsavgiften:

Medlemskontingent:

For å være medlem må man betale medlemskontingent hvert år. Medlemskontingenten gjelder hele kalenderåret (01/01 – 31/12) og må betales i sin helhet, uavhengig av når på året man melder seg inn i foreningen. I medlemskontingenten er det bl.a. inkludert en ulykkesforsikring gjennom forbundet og brukes til å løse lisenser ifbm. konkurranser. Kontingenten kan ikke endres eller reduseres.

Prisen for aktive medlemmer er 500,00 kr. og 200,00 kr. for støttemedlemmer.

Treningsavgift:

Treningsavgiften betales pr. sesong (halvår) og er fastsatt ut i fra varighet/hyppighet på treningen på partiet og dekker bl.a. utgifter til trenere, utstyr, drift og administrasjon. Treningsavgiften betales online ved påmelding. Denne kan ikke endres eller reduseres.

Øvrige utgifter

Breddepartiene vil ha utgifter til deltakelse på arrangementer, stevner og eventuelle konkurranser.

Priser på partier (treningsavgift):

Parti Priser pr. sesong
GymLek 900 kr
Gym 9-10 år 1000 kr
Gym 11-13 år 1000 kr
Gym 14-17 år 1000 kr
GymSkole 1 & 2 1200 kr
GymLek Mini 100 kr per gang
Lørdagsturn for 6-9 åringer 100 kr per gang
Tropp 9-10 år 2500 kr
Tropp 11-13 år 2500 kr
Tropp 14-17 år 2500 kr
Grenseløs Turn 1000 kr
Freerunning 1000 kr
Vannaerobic (Stinta) 1000 kr
Vannaerobic (Atletica medlem) 500 kr
Masters 1000 kr
Apparatturn (jenter & gutter) åpent 1000/2000 kr
Apparatturn gutter (konkurranse) 3000 kr
Apparatturn jenter (konkurranse) 2750 kr.
Powertumbling Bobler 2500 kr
Powertumbling 3200 kr
TeamGym Mini-Rekrutt 2500 kr
TeamGym Rekrutt 3500 kr
TeamGym Junior Herrer 3000 kr
TeamGym Junior Kvinner 3500 kr
TeamGym Senior Kvinner 3000 kr

 

Bruk av fritidskortet

Dette er et tilbud til deg som er mellom 6 og 18 år og bosatt i Arendal Kommune.

Du får opp til 1000 kr pr. halvår pr. barn som du kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter. Fritidskortet er personlig. Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.

VIKTIG!
Friskus kan foreløpig ikke brukes sammen med medlemsregistre med onlinebetaling. Vi har derfor fått en egen avtale med Arendal Kommune for at også våre medlemmer kan benytte Fritidskortet. Ved valg av parti med redusert betaling hos oss vil Fritidskortet for høsten 2020 anses som brukt. Vi sender liste til kommunen over alle som har benyttet dette alternativet, så man skal ikke registrere noe ytterligere i Friskus denne høsten.

NB! gjelder kun for bruk hos ATF og foreløpig kun for høsten 2020.

For å bruke fritidskortet skal du under «medlemskap» velge partiet med redusert treningsavgift. F.eks. «Gymlek m. Fritidskort”. Du vil da få redusert treningsavgiften med kr. 1.000,00.

Husk Fritidskortet kan bare brukes én gang pr. barn pr, halvår – påmelder du deg fx to ulike partier kan det bare brukes på en av de to.

Les mer om fritidskortet her.

Utmelding og spørsmål

Ønsker du å melde deg ut av turnforeningen eller har du generelle spørsmål til dit medlemskap fx bytte av parti mm. skal du sende en mail til medlemsansvarlig Annette Andersen på medlem@arendalsturnforening.no.

* Forvent lengre svartid omkring sesongstart og slut.

Vilkår for påmelding

Ved å melde deg inn i Arendals Turnforening har du akseptert våre vilkår uten forbehold. Som medlem plikter du til enhver tid å holde deg oppdatert på informasjonen som finnes på vår hjemmeside og som sendes på e-post.

Medlemsprofil:

Alle medlemmer må ha egen medlemsprofil i WebOrg. Kontaktinformasjon må til enhver tid være oppdatert.

Betaling av medlemskontingent og treningsavgift:

 • Medlemskontingent og treningsavgift betales i sin helhet ved påmelding eller innen forfall. Dersom du har betalingsvansker ber vi deg sende en mail til medlem@arendalsturnforening.no.
 • Betalinger gjøres ved bruk av kort (Visa/Mastercard) online ved påmelding via medlemsprofilen.

Angrerett:

 • Utmelding skal formidles skriftlig til medlem@arendalsturnforening.no inneholdende navn, etternavn, påmeldt parti og bekreftelse av utmelding.
 • Utmelding innen 14 dager fra sesongstart gir 100% refusjon – utmelding etter 14 dager gir ingen rett til refusjon.
 • Ved langvarig sykdom eller skade som medfører fravær resten av sesongen godtas utmelding mot fremleggelse av sykmelding og/eller legeerklæring. Treningsavgiften blir refundert helt eller delvis etter skriftlig avtale mellom medlem og administrasjon.

 

Vilkår for påmelding
X