Skadeskjema

Skadeskjema 

 

For alle over 13 år – også de med trenerforsikring og konkurranseforsikring med utvidet dekning:

Fra 1/1 2017 har NGTF inngått samarbeide med Gjensidige forsikring.
Skademeldingsskjema for idrettsskade


For barn under 13 år gjelder Norges Idrettsforbunds kollektive forsikring for alle barn.
(Dette skjemaet skal benyttes dersom barner er under 13 år og barnet ikke har tegnet en egen idrettslisens via sitt særforbund
Meld barneidretssskade

 


                                       

 

Når uhellet er ute:

 

1.      Ved ”generelle” uhell:

 

Overtråkk/slag:
Benytt ”PRICE-prinsipp”
P – Beskyttelse. Beskytt området omkring gymnasten
R – Ro. Gymnasten skal legges ned, holdes i ro.
I – Is. Engangs-isposer finnes i skapene ved akutt behov. Det vil også være isposer i fryseren i lageret. HUSK Å LEGGE SISTNEVNTE TILBAKE
C – Kompresjon. Legg gjerne en forbinding om det område som er skadet.
E – Elevasjon. Løft det område som er skadet over hjerte-høyde.

 

Ring deretter foreldre

Brudd:
Benytt ”PRICE-prinsipp”
Tildekk gjerne bruddet så gymnasten ikke ser det.

Ring deretter foreldre.

Tenner:
Mister gymnasten en tann, helt eller delvis, er det med å finne tannen så fort som mulig og få den inn i munnen på gymnasten. Sett den på plass om mulig. Ta deretter kontakt til foreldre og ring nummeret til ”tannskade”.

2.      Skade på hode eller nakke:


Ved mistenkt skade på hode eller nakke er det viktig å la gymnasten ligge. Om det er andre  trenere i hallen bør du ta tak i en av de med det samme. Fjern andre barn som er i området og skjerm den skadede så godt som mulig. Behold roen og ring deretter 113
Kontakt foreldre deretter.