Styret

Styret jobber aktivt med å tilrettelegge for gode treningsforhold og en levende forening. Styret som ble valgt på generalforsamling 21.03.2018

Petter Johnsen

Styreleder

mr.petter.johnsen@gmail.com
 

Anne Bjørkenes Christiansen

Nestleder 

anne.b.christiansen@gmail.com

 

Caroline Grønvik Gullhav
Utdanning, web, profilering

caroline.gronvik@hotmail.com

 

 

Mohammed Ali Chkontana

m.chkontana@gmail.com
 

 

Birgit Byklum Bjerke


birgitbyklumbjerke@gmail.com

 

 

Yngve Stiansen

Materielforvalter

 


Vanja Haltorp

Varamedlem 


vanja.haltorp@gmail.com

 

 

Lin Knutsen

Regnskapsfører
regnskap@arendalsturnforening.no

Møteprotokoller

 

Søknadsskjema for trenere i ATF:

Støtte til utstyr/drakter etc
Støtte til reiser/stevner/arrangementer/konkurranser etc.