Styret

Styret jobber aktivt med å tilrettelegge for gode treningsforhold og en levende forening. Styret som ble valgt på generalforsamling 28.03.2019

Petter Johnsen
Styreleder

mr.petter.johnsen@gmail.com

Birgit Byklum Bjerke
Nestleder 

birgitbyklumbjerke@gmail.com
 

Caroline Grønvik Gullhav
Styremedlem
Utdanning, web, profilering

caroline.gronvik@hotmail.com

 

Mohammed Ali Chkontana
Styremedlem

m.chkontana@gmail.com

Kjerstin Andresen
Styremedlem

 

Finn Tjomstøl
Styremedlem


Jan Myrslo-Kønig
Styremedlem

Yngve Stiansen
Materielforvalter
 

Anne Bjørkenes Christiansen
Varamedlem

anne.b.christiansen@gmail.com


Bente Marie Olsen
Varamedlem 

 

Hallkomitee (med materialforvalter som leder)
Elisabeth Jacobsen
Mohammed Ali Chkontana
 

Lin Knutsen

Regnskapsfører
regnskap@arendalsturnforening.no

Revisor
Turid Andersen
Stig Nilssen

Møteprotokoller
 

Søknadsskjema for trenere i ATF:

Støtte til utstyr/drakter etc
Støtte til reiser/stevner/arrangementer/konkurranser etc.