TIL FORESATTE

ALDERSBESTEMMELSER
 1. En utøver går på GymLek de år man fyller 4-5-6 år.
 2. En utøver går på GymSkole de år man fyller 7-8 år.
 3. En utøver går på Tropp 9-10 de år man fyller 9-10 år.
 4. En utøver går på Tropp 11-13 de år man fyller 11-12-13 år.
 5. En utøver går på Tropp 14-17 de år man fyller 14-15. Man kan videre fortsette de år man fyller 16-17 år.
 6. En utøver kan gå på Masters fra det år man fyller 18 år.

 

For konkurransepartiene

 1. Mini-rekrutt er man de år man fyller 9-10 år (se note 1)
 2. Rekrutt er man de år man fyller 11-12-13 år (se note 1)
 3. Junior er man de år man fyller 13-14-15-16-17 år (se note 2)
 4. Senior kan man være fra det år man fyller 16 år (se note 2)

* Note 1:

Man kan ikke rykke opp med mindre følgende skjer:

 1. Treneren foretar vurdering og finner det hensiktsmessig å rykke utøveren opp.
 2. Foresatte og utøver samtykker.

Treneren kan i tillegg eksempelvis godt spør utøveren om han/hun har lyst å stille i en junior-konkurranse, uten at dette betyr at utøveren er junior-gymnast. Ovenstående punkt 1 og 2 må fortsatt følges.

 

** Note 2:

Man er junior til og med det år man fyller 17 år. Man kan ikke rykke opp i senior-rekken med mindre følgende skjer:

 1. Treneren foretar vurdering og finner det hensiktsmessig å rykke utøveren opp.
 2. Foresatte og utøver samtykker.

Treneren kan i tillegg godt spør utøveren om han/hun har lyst å stille i en senior-konkurranse, uten at dette betyr at utøveren er senior-gymnast. Ovenstående punkt 1 og 2 må fortsatt følges.

FORELDREVETTREGLER GENERELT
 1. Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp.
 2. Delta på årsmøter for å avklare holdninger og ambisjoner.
 3. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver med idrett – ikke du.
 4. Vis respekt for planlagte aktiviteter som barnet ønsker å delta på.
 5. Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine.
 6. Ved uenighet ta skriftlig kontakt med sportslig leder eller styreleder på mail.
 7. Lær barna folkeskikk og vis respekt for ulikheter.
 8. Motiver barna og gi oppmuntring i både medgang og motgang.
 9. Når du er tilskuer (på trening/konkurranse/oppvisning): ta barna på alvor – hold negative kommentarer for deg selv.
 10. Møtt opp på konkurranse og oppvisning, barna ønsker det.
 11. Husk, det er barnas hall, ikke foreldrenes.
 12. Idretten skal være et trygt sted å være. Vår klubb har nulltoleranse mot mobbing, trakassering og hets. Har du eller ditt barn opplevd dette, ta skriftlig kontakt med styret.

 

Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy.

Dersom du ønsker å gi oss en tilbakemelding, kan du gjøre det ved å sende oss en mail til sportslig leder. Mailinfo finner du her

FORELDREVETTREGLER KONKURRANSEPARTIER

Tillegg til de generelle foreldrevettregler

 

 1. Idretten er for utøverne.
  • Sport er å betrakte som en fritidsaktivitet, et frirom der barn og unge kan jobbe med mestringsglede. Uansett om man er å betrakte som breddeutøver eller 24-timersutøver står mestringsgleden alltid i sentrum og det er barnet/ungdommens egne ambisjoner som setter grensen for hva målene skal være. Disse ambisjoner og grenser kan defineres i samråd med treneren i idretten og treneren skal hjelpe utøveren med å finne sin egen indre motivasjon. Denne indre motivasjon skal utøveren tilpasse til de rammer som er for idretten.
  • Foresatte skal utvise respekt for barnets/ungdommens ønsker og ambisjoner ved å hjelpe til med å sikre at barnets/ungdommens ønsker og ambisjoner står mål med deres evner og muligheter.
 2. Hallen er for utøverne.
  • På samme måte som idretten er et frirom, er hallen det også. Her skal barnet/ungdommen lære å ta sine egne beslutninger og inngå i et forpliktende fellesskap under veiledning av treneren. Barnet/ungdommen skal bruke treningen i hallen til å styrke sin egen identitet.
  • Foresatte skal utvise respekt for dette ved enten å se på fra utsiden av hallen (balkongen) eller ikke være til stede under trening.
 3. Treneren er øverste daglige myndighet.
  • Det er treneren som bestemmer over de gymnastiske rammer. Dette inkluderer overordnet målsetting, stevner, konkurranser og daglig trening. Treneren er kvalifisert til denne jobben.
  • Foresatte skal respektere dette. Er man uenig i noen av tingene kan man sende en forespørsel til Sportslig leder her.
 4. Regler og rammer er absolutte.
  • De oppsatte rammer for foreningen som helhet og partiene spesifikt er absolutte. De kan ikke endres med umiddelbar virkning og man er som foresatt forpliktet til å ha satt seg inn i alle rammer og regler.
  • Foresatte skal respektere dette. Er man uenig i noen av tingene kan man sende en forespørsel til Styret.
 5. Stevner og konkurranser er for utøvere og trenere.
  • Husk at utøverne driver med denne sporten fordi det er gøy. Stevner og konkurranser skal avspeile denne gleden. Den gode prestasjonen som utøveren selv kan være stolt over må alltid gå foran plasseringskamp. I tillegg er stevnet/konkurransen også et frirom for utøverne der de kan vise frem sin glede ved sporten.
  • Foresatte skal respektere dette ved å være gode tilskuere:
   • Ikke kom med tilrop eller snakking til utøverne under innkjøring/konkurranse.
   • Ikke baksnakk andre klubber/trenere/utøvere
   • Ikke baksnakk egen trener til utøverne. 
  • Tilbyd gjerne hjelp til ting som skjer rundt konkurransen, men la trener og utøver utføre konkurransen.
  • Dersom du ønsker å gi oss en tilbakemelding, kan dette gjøres ved å sende en mail til sportslig leder.

FORSIKRING & SKADESKJEMA

Alle registrerte utøvere av foreningen har gjennom medlemskontingenten inkludert en ulykkesforsikring i tilfelle skade skulle oppstå. Les mere om forsikringene og vilkår her.

SKADESKJEMA

For alle over 13 år – også de med trenerforsikring og konkurranseforsikring med utvidet dekning:

Fra 1/1 2017 har NGTF inngått samarbeide med Gjensidige forsikring.

Skademeldingsskjema for idrettsskade

For barn under 13 år gjelder Norges Idrettsforbunds kollektive forsikring for alle barn.

(Dette skjemaet skal benyttes dersom barnet er under 13 år og barnet ikke har tegnet en egen idrettslisens via sitt særforbund

Meld barneidretssskade her

 

 

X