Våre nye trenere

Trenerstaben høsten 2018
Selvom det er sommerferie ønsker vi å presentere våre nye trenere i Arendals Turnforening!
Noen av dem kjenner dere nok fra før og noen er helt nye

Jonas Lunde:

Jonas (24) har vært hos oss i noen år, og har primært jobbet som trener for TeamGym og Powertumblingpartiene våre. Jonas ønsker å være i ATF videre og har sagt seg villig til å tre inn som Sportslig Leder frem til høsten 2019. Dette er vi veldig glade for! Han vil i tillegg til sine administrative oppgaver fortsette å være trener for flere av partiene våre. Han er en faglig dyktig trener med mye tålmodighet, og han har opparbeidet seg mye kunnskap om Arendals Turnforening og det norske troppsgymnastikkmiljøet. Jonas har selv vært aktiv utøver hos oss. I 2015 tok han 2. plass med Mix laget til Arendals Turnforening under Nordisk Mesterskap på Island. Jonas har også vært med og startet opp Powertumblingpartiene våre. Han har også vært trener for blant annet laget i ATF som tok bronse i Junior NM i TeamGym og bronse i tumbling og trampett i NM Nasjonale klasser for junior. 

Annette Andersen

Vår kjære Annette (48) har også blitt ansatt hos oss. Hun vil primært jobbe med breddepartier i tillegg til noe administrativt arbeid. Hun har lang erfaring, og har vært hos Arendals Turnforening siden 1976. Hun er veldig engasjert i klubben vår i og turnidrett generelt. Annette var styreleder fra 2000 til 2001 og fra 2010 til 2016. Hun tok et par års pause men forsto raskt at "klubben i mitt hjerte" var der hun måtte være, og kom inn igjen i styret i 2018! Hun har som sagt lang erfaring i klubben vår, og har vært trener for barnepartier, trener for tropp og hun var trener for ATF sitt lag som tok det første offisielle NM gull i 1995. I tillegg til å være engasjert som trener har hun også vært dommer i troppsgymnastikk i 19 år. Annette er en gledespreder uten like, og har hjerte og lidenskap for Arendals Turnfornening. Hun har spredt glede og ett enormt turnengasjement blant mange unge og voksne opp igjennom. Hun er også ett av våre æresmedlemmer. Hun er det yngste æresmedlemmet vårt. Hun har 18 år som trener for alle 4-13 år, gutteparti og trampetten fra 1985-2007. Vi gleder oss og er så stolte over å ha henne som ansatt!

Knut Skogeng 

Knut (22) blir også en del av trenerteamet fra høsten. Han er fra Arendal, og startet sin troppsturnkarriere hos Arendals Turnforening i Stoa Hallen som rekrutt-gymnast. Han utviklet raskt et stort talent og har store deler av karrieren sin flyttet rundt i Norge, Danmark og Sverige for å forfølge sin lidenskap og idrettsglede for troppsgymnatikk og powertumbling. Vi gleder oss veldig til å ha han tilbake i klubben vår! Han har et stort hjerte for idretten og vil spre mye motivasjon, glede og kunnskap blant våre unge håpefulle. Knut sin meritt liste fra 2011 til 2017 viser som følger: Norges Mester i troppsgymnastikk i 2011, Sølv i Europa Mesterskap i 2012, Søvmedalje i Norges Mesterskap i 2013, Sølv i Norges Mesterskap 2014, Sølv i Dansk Mesterskap 2015, Nordisk Mester i troppsgymnastikk 2015, Dansk Mester i troppsgymnastikk 2016, Bronse i Europa Mesterskap 2016, Gullmedalje i Norgesmesterskap i 2017 og Svensk Mester i 2017.

Patrick Laulo Vesth

Patrick (30) flytter fra Odense, Danmark til Arendal sommeren 2019 sammen med sin kone Christine Laulo Vesth, og deres datter Alma. Han vil tiltre som Sportstlig Leder hos oss fra 01.august 2019. Han vil være å se på samlinger i hallen etter nyttår, for å få en fin overgang og godt samarbeid med våre andre trenere. Det er mye å sette seg inn i, og Jonas vil jobbe tett med Patrick den første tiden for å få overgangen så god så mulig. Patrick vil i tillegg til sine administrative oppgaver være trener for våre TeamGympartier, samt noen av våre andre partier. Patrick har god kjennskap til Arendals Turnforening og hans kone er en ekte "ATF jente". Han har også vært hos oss på samlinger opp igjennom. Patrick jobber i det daglige som fysioterapeut på en Idrettsklinikk i tillegg til å undervise på TeamGymlinjen på Gymnastikkhøgskolen i Ollerup. Han er også trener for det danske dame seniorlandslaget i TeamGym. Patrick beskrives som en veldig dedikert og pliktoppfyllende instruktør som virkerlig brenner for denne idretten. Han er godt likt og respektert av sine gymnaster og andre trenere i sin nåværende klubb. Han er ellers en strukturert person som også er utadvendt og entusiastisk. Vi gleder oss til Patrick melder sin ankomst hos oss og planter sine røtter i Arendal med familien sin. 

Linda Aanonsen:
Linda (27) har vært med oss i mange år, men hun valgte å ta en liten pause forrige sesong. Hun ønsker nå å komme tilbake som frittstående trener for seniorjentene våre. Linda var frittstående trener for mix laget vårt som tok 2. plass i Nordisk Mesterskap i 2015. 

I tillegg til disse trenerene har vi mange  dyktige, engasjerte og trofaste trenere og medtrenere, og uten dem hadde kabalen ikke gått opp! Disse trenere dekker opp mange av våre partier som TeamGym, Powertumbling, apparatturn jenter, apparatturn gutter, Freerunning, GymSkolepartiene våre, Troppspartiene våre, Masters, Tumbling og GymLek 

Fullstendig treningsoppsett og oversikt vil bli lagt ut så snart vi har hele kabalen på plass
Vi gleder oss til neste sesong og er klare for ny sesong i uke 34