VERDIGRUNNLAG

TURN FOR ALLE

Arendals Turnforening skal ha et inkluderende miljø som bidrar positivt til fysisk, sosial og mental helse. Arendals Turnforening skal jobbe for et allsidig treningstilbud som kan gi den enkelte utøver, uansett alder, bakgrunn eller nivå, utfordringer.

 

GLEDE OG STOLTHET

Arendals Turnforening skal gjennom det frivillige foreningsarbeidet og det forpliktende fellesskapet bidra til å skape aktive samfunnsborgere og fremme trenings- og idrettsglede. Utøvere, trenere og foreldre skal være stolte av Arendals Turnforening.

 

VENNSKAP OG RESPEKT

I Arendals Turnforening skal alle respektere hverandre uansett rolle eller oppgave. Vennskap skal fremmes for å skape trygghet og tilhørighet.

 

_________________________________________________

 

#HOMEMADE

Hjemmelagd er godt lagd!

 

I Arendal har vi Sørlandets, og kanskje landets, beste råvarer. Gir man dyktige kokker mulighet til å jobbe med disse råvarene i landets beste kjøkken, ender man opp med et flott resultat.

På samme måte som det er viktig å bearbeide råvarene riktig, er det viktig for oss i Arendals Turnforening å passe godt på våre barn og unge. Fysisk, sosial og mental helse bør alltid prioriteres høyt, på lik linje med personlig utfordring og aktiv deltakelse i det forpliktende fellesskap.

Gymnastikk er mer enn lek, på samme måte som god mat er mer enn bare mat. Det krever tålmodighet, dedikasjon og kjærlighet til det man driver med, uansett om man er barn eller trener, nybegynner eller verdensmester. Det er viktig for oss å vise hva gymnastikk generelt, og troppsgymnastikk i særdeleshet, kan bringe med seg. Det er viktig for oss å hjelpe til med å skape sterke mennesker.

Det er viktig for oss å være #homemade

 

X