Innkalling til årsmøte i Arendals Turnforening

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals Turnforening.

Årsmøtet avholdes tirsdag 28 mars 2023 kl. 18:00.
Sør Amfi
Østensbuveien 80, 4848 Arendal
Møterom “Bøtte”.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøte, senest 14.03.23 til styreleder@arendalsturnforening.no.

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig her for medlemmene senest én uke før årsmøtet. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Arendals Turnforening