Påmelding 

På denne siden finner du linker til påmelding til våre åpne partier

Støtt Arendals Turnforening og meld deg inn som støttemedlem for 200 kr. pr år.

Hvordan melde seg på?

Påmelding gjøres ved å klikke på ønsket parti og deretter påmeldingslinket. Partiene er samlet i kategorier og du finner derfor alle partiene i den kategori på samme link.

 

Partibeskrivelser

Her finner du mer informasjon om alle våre aktiviteter for våre breddepartier og konkurransepartier

Vilkår
Ved å melde deg inn i Arendals Turnforening aksepterer du samtidig våre vilkår for påmelding og kjøpsvilkår (se nederst)

Påmeldingen er først gyldig når du har gjennomført betalingen. Fullfører man ikke betalingen mister man plassen – dersom du har betalingsvansker er det viktig at du kontakter oss før påmelding på medlem@arendalsturnforening.no.

Venteliste

Dersom partiet er fullt kan du likevel melde deg på og stå på venteliste. Dersom det åpner seg en plass vil du motta en mail med link til påmelding, og det er først da du må betale. Hvis du ikke melder deg på innen 24 timer går plassen til neste på ventelisten.

Breddepartier

Gymlek - 4-6 år

Partibeskrivelse

Parti GymLek 1+2
Alder 4-6 år
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid 45 min.
Treningsavgift 1 050 kr.

 

Partibeskrivelse:
Gymlek er et av treningskonseptene til Norges Gymnastikk og turnforbund og legger stor vekt på lekpreget aktivitet, allsidig og motorisk utviklende grunntrening, og mulighet for hvert barn til å møte utfordringer som er tilpasset den enkelte.

“GymLek 1” kan du gå på året du fyller 4-5 år og “GymLek 2” året du fyller 5-6 år.

Treningstiden er 1 trening pr. uke á 45 min

Link til påmelding
https://arrangement.spoortz.no/register/#/Gymlek_1669724353

Gymskole - 7-8 år

Partibeskrivelse

Parti Gymskole
Alder 7-8 år
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid 60 min.
Treningsavgift 1 350,-

 

Partibeskrivelse:
Gymskole 1 er et parti for de som fyller 7 år og Gymskole 2 for de som fyller 8 år.

Her har treningen fokus på det grunnleggende innen troppsgymnastikk; som hinkesats, rulle, hjul, araber og håndstående mm. Gymskole er partiet alle våre utøvere har gått på for å være på det nivå de er i dag.

Treningstiden er 1 trening pr. uke a 60 min.

Link til påmelding
https://arrangement.spoortz.no/register/#/Gymskole_1669722408

Gym, 9-13 år

Partibeskrivelse

Gym 9-10 år
Partiet for deg som er 9-10 år, og ønsker å lære det grunnleggende innen turn. Hver time begynner med en felles oppvarming, deretter arbeides med grunnleggende gymnastiske ferdigheter og elementer. Vi vil også arbeide på å forbedre mobilitet, styrke og motorikk. Spesifikt innhold er tilpasset aldersgruppen. Partiet trener 1 time i uken.

Gym 11-13 år

Dette er et parti, for deg som har litt eller ingen tidligere erfaring med turn og er 11-13 år. Hver time begynner med en felles oppvarming, deretter arbeides med grunnleggende gymnastiske ferdigheter og elementer. Vi vil også arbeide på å forbedre mobilitet, styrke og motorikk. Spesifikt innhold er tilpasset aldersgruppen. Partiet trener 1 time i uken.

Link til påmelding
https://arrangement.spoortz.no/register/#/Gym_1669727246

Freerun - 9-15 år

Partibeskrivelse

Freerunning er en fri bevegelsesform som en blanning mellom parkour og tricking. Bevegelsene er improviserte og tilpasset til det miljø aktiviteten foregår i; om det er en gymsal eller et urbant miljø med utfordrende hindringer. kroppskontroll, kreativitet og mot er viktige kvaliteter som trenes utover akrobatiske momenter som roll, monkey, wallflip, precision jump og mye mer!

Vi tilbyr freeruning partier fra 9-11 år og 12-15 år.

Treningstiden er 1 trening pr. uke a 60 min.

Link til påmelding
https://arrangement.spoortz.no/register/#/Freerun_1669720348

Troppsgymnastikk (bredde) - 9-17 år

Partibeskrivelser

Tropp 9-10 år:

Partiet for de som fyller 9-10 år og ønsker å gå steget videre med gymnastikken sin. Her jobbes der videre fra det helt grunnleggende mot mere krevende tricks som eksempelvis araber, stift og salto. Samtidig legges fokus på øvelser til styrket kroppsbevissthet og generel styrke gjennom ulike øvelser.

Treningstiden er 2 treninger pr. uke a 120 min.

Tropp 11-13 år:

Partiet er for de som er 11-13 år som ønsker å fortsette den personlige utviklingen å lære seg nye tricks. Her jobbes der videre fra det helt grunnleggende mot mere krevende tricks som eksempelvis araber, stift, salto, flikk-flakk mm. Samtidig legges fokus på øvelser til styrket kroppsbevissthet og generel styrke gjennom ulike øvelser.

Treningstiden er 2 treninger pr. uke a 120 min.

Tropp 14-17 år:

På partiet blir det sosiale ivaretatt og utviklingen til den enkelte er i fokus slik at de kan bli endda flinkere. Kanskje de som har lyst kan ha mulighet til å stille i kretsmesterskap. Partiet legger til rette for at utøverne kan jobbe mot å videreutvikle seg på apparatene tumbling og trampett.

Partiet trener 1 ganger i uken a to timer.

Link til påmelding
https://arrangement.spoortz.no/register/#/Troppsgymnastikkbredde_1669724367

Konkurransepartier

TeamGym, 8-13 år

Om partiene er fylt kan du alltid sette deg på venteliste!

Partibeskrivelse

Mikro-rekrutt, jenter 7-8 år

Partiet er et åpent konkurranseforberende parti.

Mikro-Rekrutt er et parti for de som fyller 7 til 8 år.

Mikro-Rekrutt er et nytt parti vi starter opp  fra høsten 2023 for jenter 7-8 år som ønsker å trene mer enn på Gymskole. 

Treningen fokuserer på de elementer som finnes i troppsgymnastikk der det jobbes med de grunntekniske elementer på tumbling, trampett og frittstående. Her vil det bli trent mye på håndstående, hjul, araber, salto, stift, overslag, salto og flikk-flakk.

Dersom du velger dette partier anbefaler vi, for at du vil oppleve mestring i treningen, at du klarer følgende:

* Rulle forlens/baklens
* Håndstående
* Hjul

Mikro-rekrutt er forløperen til mini-rekrutt og våre øvrige konkurransepartier og skal derfor være med til å skape ett bra fundament for mot konkurransepartiene i troppsgymnastikk.

Treningstiden er 1 trening pr. uke a 120 min.

 

 

Mini-rekrutt, jenter 8-10 år

Partiet er et åpent konkurranseforberende parti.

Mini-rekrutt partiet er et konkurranseforberedende parti innen Troppsgymnastikk for jenter i alderen 9-10 år. Partiet er for de gymnaster som vil endda mer med sporten sin og kanskje har en drøm om å konkurrere i troppsgymnastikk på sikt.

Treningen fokusere mye på å sette sammen de grunnleggende tekniske ferdighetene til sammensatte tumblingserier og mer avanserte hopp på trampett der det jobbes med ulike saltoposisjoner med skru.  Partiet trener også frittstående på treningene som er en disiplin i troppsgymnastikk.

Anbefalinger om teknisk nivå:
Det anbefales at gymnasten kan et teknisk korrekt hjul, araber, stift, salto, overslag og håndstående når de begynner på mini-rekrutt.

Mini-rekrutt har en treningstid på 4 timer pr. uke fordelt på to treninger: mandag og torsdag kl. 16:00-18:00.

 

Rekrutt, jenter 11-13 år

Partiet er et åpent konkurranseparti.

Partiet er et konkurranseparti med anbefalinger til ferdighetsnivå – derfor er det lurt å lese hele beskrivelsen før eventuel påmelding.

Rekruttene jobber videre med det grunntekniske fra tidligere, men bruker mye tid på de sammensette ulike serier både forlengs og baklengs på tumbling samtidig med å øke vanskelighetsgraden på trampett på skru og dobbelt salto. Som rekrutt begynner de med egne spesifikke frittstående treninger, noe som for mange er nytt og spennene, men også utfordrende. Her trener de både dans og på utvalgte vansker som inngår i frittståendeprogrammet. Treningen på rekrutt tilrettelegges slik at de forbereder seg til eventuell videre trening på juniorpartiet. Rekrutt stiller i konkurranse til både regionale og nasjonale konkurranser.

Vi oppfordrer de som melder seg på rekrutt til å prioritere alle treninger, at man er positiv til å delta på konkurranser og at man bidrar til et positivt og inkluderende treningsmiljø.

Forventninger og anbefalinger for turnere

Minimum ferdighetsnivå for å kunne følge med i treningsopplegget og oppleve mestring på dette parti bør en kunne:

  • Grunnposisjonene i salto (kroppert, pikert, strak).
  • Stift og araber flikk-flakk uten hjelp.
  • Skru på salto bør være prøvd før.
  • Overslag på kasse.
  • Baklengssalto bør være prøvd før.

Målet når gymnastene er ferdig på rekrutt er at de som minimum skal kunne mestre:

  • Araber flikk flakk strak salto på tumbling og stift salto som minimum.
  • Araber flikk flakk strak salto med helskru og stift strak salto med halvskru bør forventes.
  • Strak salto med halvannen skru på trampett som minimum.
  • Ulike dobbeltsaltoer på trampett og trampolin bør forventes å inngå som en del av treningen.

Vansker/frittstående:
• Håndstående (mestre)
• Schmetterling (ha jobbet med)
• Planke (ha jobbet med)
• Pirouette (ha jobbet med)
• Spagat og guttespagat (mestre)
• Étbensbalanser (ha jobbet med)

Ovenstående er ikke er en fullstendig sjekkliste, men skal være med til å gi et overblikk i forhold til hvor nivået forventes å være. Er det enkelte ting man ikke mestrer 100% kan mye gjøres opp med god treningsmoral, innsats og motivasjon for å lære.

NB! ved å delta på dette parti vil det følge økte utgifter ifm. deltakelse på konkurranser og stevner. Det forventes også at en aktivt bidrar i klubbens foreldrelag som jobber dugnad for å samle inn penger til å redusere gymnastenes egenandele ifm med deltakelse på slike arrangementer. Det forventes at alle prioriterer å stille i de konkurranser som fremgår av terminslisten for rekrutt.

 

Vi oppfordrer de som melder seg på rekrutt til å prioritere alle treninger, at man er positiv til å delta på konkurranser og at man bidrar til et positivt og inkluderende treningsmiljø.

Link til påmelding
https://arrangement.spoortz.no/register/#/TeamGymkonkurranse_1669728839

Tumbling Bobler, 9-12 år

Partibeskrivelse

Powertumbling er en individuel fartsfylt gren innen turn der det hovedsakelig legges vekt på baklengs serier på en 25-meter lang tumblingbane. Her sammensetter man 5 eller 8 elementer til en ferdig øvelse. Øvelsene består typisk av en blanding av flik-flak, whip-backs og saltoer. Sporten har blitt veldig populær og vokset seg stor i europa, men er ganske ny i Norge. Vi var de første i Norge til å starte opp Powertumbling partier da vi vet at dette kommer til at bli akkurat like stort her som vi ser det er i resten av verden!

Tumbling Bobler (9-12 år)

Partiet er et åpent konkurranseforberende parti.

Parti Tumbling Bobler
Alder 9-12 år
Kjønn Gutter og jenter
Treningstid 1 trening á 120 min.
Treningsavgift 2 650,-

 

Partibeskrivelse:
“Tumbling bobler” er et konkurranseforberedende parti for gutter og jenter i alderen 9-12 år, og er henvendt gymnaster som har et ønske om på sikt å konkurrere i powertumbling. Gymnastene lærer basale grunnleggende ferdigheter innen turn men treningen har hovedfokus på baklengs serier på tumbling. På dette parti legges det tekniske grunnlaget for en god utvikling innen powertumbling.

 

Link til påmelding
https://arrangement.spoortz.no/register/#/TumblingBoblerkonkurranse_1669728033

Apparatturn aspirant

Apparatturn Aspirant

Apparatturn er en individuel idrett innen turn der man konkurrerer i ulike disipliner på ulike apparater som skranke, hopp, bom og frittstående. Idretten krever mye styrke, disiplin, bevegelighet, utholdenhet og dristighet.

Apparaturn Aspirant

Partiet er et åpent konkurranseparti.

Her trener jenter og gutter på de grunnleggende ferdigheter, styrke og bevegelighet innen apparatturn og har til fokus å klargjøre utøverne til senere å kunne delta på de eldre apparatturnpartier. Partiet er et åpent parti, men det anbefales å ha et vis kjennskap til turn. Man kan gå på partiet når en har fylt 8 år.

Partiet trener totalt to ganger i uken á 2 timer pr. gang.

 

Link til påmelding
https://arrangement.spoortz.no/register/#/Apparatturnaspirantkonkurranse_1669726621

Vannaerobic

Vannaerobic for voksne

Beskrivelse

Vannaerobic er partiet for deg som liker å bevege seg og trene i vann.

Vannaerobic er morsom og skånsom trening i vann der man bruker vannet som både hjelp og motstand i ulike kondisjons- og styrkeøvelser.

Treningen kan tilpasses ulike behov for trening og egner seg for både mosjonister, pensjonister, folk med skader og unge som ønsker en mere skånsom trening enn på land…

Du kan delta på partiet om du er over 18 år.

Treningstiden er tirsdager fra 20:00-21:00.

Treningsavgift

Treningsavgift: 1350 kr.

NB! Dersom du er medlem av Atletica treningssenter får de en rabatt på 350 kr.

Påmeld deg her!
https://arrangement.spoortz.no/register/#/402362