Påmelding 

På denne siden finner informasjon og linker til påmelding til våre partier

Her finner du innmeldingsskjemaer
til påmelding til våre partier.

Aktivt medlem

Lenken er først aktiv når påmeldingen åpner
for nye medlemmer!

Støtt Arendals Turnforening og meld deg inn som støttemedlem for 200 kr. pr år.

Ikke-aktivt medlem.

Bli medlem i Arendals Turnforening

For å trene på et parti i Arendals Turnforening må man ha et gyldig medlemsskap. Det forutsetter en betalt årlig medlemskontingent og en treningsavgift per sesong for partiet en deltar på.

Medlemskontingent

For å være medlem må man betale medlemskontingent hvert år. Medlemskontingenten gjelder hele kalenderåret (01/01 – 31/12) og må betales i sin helhet, uavhengig av når på året man melder seg inn i foreningen. I medlemskontingenten er det bl.a. inkludert en ulykkesforsikring gjennom forbundet. Kontingenten kan ikke endres eller reduseres og fornyes automatisk hver år i januar.

Prisen på medlemskontingent er 200,- år.

Treningsavgift

Treningsavgiften betales pr. sesong (halvår) og er fastsatt ut fra bl.a. varighet på treningen, antall treninger og antall trenere på partiet. Den dekker utgifter til trenere, utstyr, drift og administrasjon. Treningsavgiften betales i forbindelse med påmelding.

Påmelding våren 2024

VÅRSESONGEN 2024
Strekker seg fra uke 2 til 23.

HØSTSESONGEN
Strekker seg fra uke 34 til 48.

Vi følger skoleruta i forhold til ferier og helligdager og holder stengt når det er skolefri eller når tilgangen til hallen er stengt. Ellers strekker sesongene seg med aktivitet som nevnt ovenfor.

Datoer for påmelding
Mandag 3. juni

Påmeldingen åpner for de som har vært aktivt medlem på et parti hos oss våren 2024 og som ønsker å forsette på samme parti til ny sesong. Påmelding gjøres ved å betale betalingsforespørsel direkte i Spond-appen.

Tirsdag 10. juni kl. 12:00

Påmeldingen åpner for de som var aktivt medlem på et parti hos oss våren 2024 og som ønsker å bytte til et annet parti. Påmelding gjøres ved å sende inn innmeldingsskjema. Du vil få tilsendt lenke til innmeldingsskjema i en melding direkte i Spond-appen i forkant av datoen for påmelding.

mandag 17. juni kl. 12:00

Påmeldingen åpner for nye medlemmer! Påmelding gjøres ved å fylle ut innmeldingsskjema. Du finner lenke til påmeling øverst på denne siden “Påmelding til parti”.

 

Les mer om blant annet innmeldingsskjema, treningsavgifter mm i menyen under.

Veiledning til påmelding

Medlemmer som skal fortsette på samme parti
For å kunne fortsette på samme parti krever det at du som medlem ikke overstiger alderen på det parti du går på og ønsker å fortsete på.

Påmelding skjer ved å betale det betalingskrav som vil motta direkte i Spond-appen. Dette gjelder bare om en skal fortsette på samme parti og IKKE dersom en skal bytte parti.

Betales betalingsforespørslen innen fristen vil man da være sikret plass videre på samme parti i ny sesong. De som ikke har betalt betalingskravet innen fristen vil bli fjernet fra Spondgruppen og dermed miste plassen på partiet. Du kan derfor undlade å betale dersom du ønsker å slutte eller skal bytte parti.

Gi oss beskjed dersom du trenger utvidet betalingsfrist eller har betalingsvansker.

NB! De som kan bruke denne mulighet er de som går på et parti som går over flere årganger f.eks. Gym/tropp 9-10, freerun 12-15 år osv. Partier som bare har én årgang f.eks. Gymskole 1 skal vente til neste påmeldingsrunde for de som skal bytte parti.

Medlemmer som skal BYTTE parti
Som aktivt medlem har du fortrinnsrett til påmelding før vi åpner påmeldingen for helt nye medlemmer. Dersom du ønsker å bytte parti, enten fordi du har blitt for gammel til å fortsette på det parti du går på eller fordi du vil ha nye utfordringer, foretar du påmelding via innmeldingsskjema som vil bli sendt i en melding direkte i Spond-appen i forkant av datoen for påmelding.

I denne prosessen er det 3 trinn:

Trinn 1 – søknad om plass: fyll ut innmeldingsskjema for ønsket parti du ønsker å påmelde deg eller barnet ditt. Sørg for at den du melder på overholder kriterier i forhold til alder, kjønn og eventuelt nivå.

Trinn 2 – behandling av skjema: Etter innsendt skjema vil du få en e-post med en bekreftelse på at vi har mottatt innmeldingen. Denne behandles ift. tidspunkt for innsendt skjema og antall ledige plasser på det partiet en har søkt plass på.

Trinn 3 – svar på innmelding: du vil nå få svar på om du har fått plass eller om det er venteliste. Dersom du har fått plass vil du få tilsendt et betalingskrav som skal betales innen fristen for at påmeldingen er gjennomført og plassen sikret.

NYE medlemmer som ønsker å begynne hos oss
Har du ikke vært medlem i Arendals Turnforening men ønsker å begynne en av våre partier gjøres påmelding via innmeldingsskjema. Du finner innmeldingsskjemaene på lenken øverst på siden “påmelding til parti” og følger samme trinn som beskrevet over.

 

Vilkår for påmelding

Ved å melde deg inn i Arendals Turnforening akssepterer du samtidig vår vilkår for påmelding og kjøpsvilkår (se under).

Påmeldingen er først gyldig når du har gjennomført betalingen. Fullfører man ikke betalingen mister man plassen – dersom du har betalingsvansker er det viktig at du kontakter oss før påmelding på medlem@arendalsturnforening.no.

Venteliste

Dersom partiet er fullt kan du likevel melde deg på og stå på venteliste. Dersom det åpner seg en plass vil du motta en mail med link til påmelding, og det er først da du må betale. Hvis du ikke melder deg på innen 24 timer går plassen til neste på ventelisten.

Treningsavgifter

Breddepartier

Parti Priser pr. sesong
GymLek 1050 kr.
Gym 9-10 år 1350 kr.
Gym 11-13 år 1350 kr.
GymSkole 1 & 2 1350 kr.
GymLek Mini 100 kr per gang
Tropp 9-10 år 2650 kr.
Tropp 11-13 år 2650 kr.
Tropp 14-17 år 1650 kr.
Grenseløs Turn 1350 kr.
Freerunning 1350 kr.
Vannaerobic (Stinta) 1350 kr.
Vannaerobic (Atletica medlem) 1000 kr.
Cheerleading 9-14 år 1 650 kr.
Masters 1000 kr.

Konkurranseforberende partier

Parti Pris per sesong
Mikro-Rekrutt 1 650 kr.
Mini-Rekrutt 2 650 kr.
Tumbling Bobler 2 650 kr.
Apparatturn aspirant 2 650 kr.

 

Konkurransepartier

Parti Pris per sesong
TeamGym Rekrutt 3 650 kr
TeamGym Junior 3 650 kr.
TeamGym Senior 3 150 kr.
Tumbling 3 350 kr.
Apparatturn Rekrutt 3 650 kr.
Apparatturn kvinner 2 900 kr.

* Treningsavgiften betales pr. sesong (halvår) og er fastsatt ut fra blant annet varighet, antall og aktivitet. Den dekker utgifter til trenere, utstyr, drift og administrasjon.

Øvrige utgifter

Breddepartiene vil ha utgifter til deltakelse på arrangementer, stevner og eventuelle konkurranser.

Støtteordninger

Fritidskassa

Formålet med Fritidskassa er å legge til rette for at alle barn og unge, gjennom å delta på fritidsaktiviteter, skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Målgruppen er barn og unge fra 6 – 19 år som av ulike grunner ikke deltar på faste ukentlige fritidsaktiviteter. Dette kan det være mange grunner til, men i hovedsak kan det være knyttet til familiens økonomi.

Hvem kan få tilbudet?

 • Fritidskassa er et tilbud om økonomisk støtte til barn og unge i lavinntektsfamilier.
  Med lavinntekt mener vi at barnet/ungdommen lever i en familie som har vedvarende lav inntekt over tid. Lav inntekt kan skyldes sykdom/uførhet, enslig forsørger, forsørger som står utenfor ordinært arbeidsliv og så videre. Lav inntekt er definert som 415.200 kroner (etter skatt) i familier med to forsørgere, og 220.800 kroner (etter skatt) i familier med kun én forsørger. (Kilde: Statistisk sentralbyrå)
 • Barn og unge fra 6-19 år. Vi gir støtte til én aktivitet pr. barn i halvåret. Du kan få støtte inntil 2000 kr pr. barn i halvåret.
 • Barnet må ha bostedsadresse i Arendal kommune.
 • Aktiviteten som støttes skal være en ukentlig aktivitet, og vare i minst 10 uker.

Slik søker du

Du kan søke om å få dekket utgifter for å delta i en fritidsaktivitet. Du kan søke om støtte før du melder deg på, eller når du har fått en faktura. Den som søker må være fylt 18 år. (Ungdom som har fylt 18 år kan søke selv ut søknadsperioden)

Kriterier og søknadsskjema finner du her:
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritidstilbud-for-barn-og-unge/fritidskassa/

NB:
Husk å krysse av i skjemaet for hvilket semester det gjelder vår/høst.
Presiser under AKTIVITET hvilket parti barnet skal gå på, prisen på partiet og prisen på medlemskontingent (kr 200) hvis dere også søker om å få dekket denne.

Priser på partiene finner dere her under “treningsavgift og medlemskontingent”:
https://arendalsturnforening.no/medlem/

I tildelingsbrevet vil det stå en rabattkode som kan brukes ved påmelding, slik at dere slipper å legge ut for det beløpet dere har fått innvilget. Hvis dere har flere barn hos oss er det viktig at dere bruker riktig kode til hvert barn fra barnets tildelingsbrev for at rabatten skal bli riktig.

Normal behandlingstid er 3 uker, men de har lovet å prioritere søknader fra våre medlemmer slik at flest mulig skal ha fått svar til påmeldingen åpner. Jo raskere man søker, jo større sannsynlighet for at søknaden er behandlet før påmeldingen åpner.

OBS: Hvis barnet skal gå på et konkurranseparti hvor det er avtalt at treneren melder på barnet og ikke foresatte, sendes det ut faktura til foresatte. I FELTET AKTIVITET må du da også oppgi at du mottar faktura, siden du da ikke trenger kode. Da betaler du først deres andel av fakturaen med kid/bankkontonr oppgitt på fakturaen, og sender fakturaen videre til kommunen som betaler den delen av beløpet du har fått innvilget fra Fritidskassen.

Har du spørsmål som gjelder Fritidskassa, kontakt Julie Sundsdal Nærdal  Julie.Sundsdal.Naerdal@arendal.kommune.no

Har du spørsmål som gjelder påmeldingen hos Arendals Turnforening kontakt  medlem@arendalsturnforening.no

Se brosjyren om fritidskassa her og les mer om fritidskassa på nettsiden til Arendal Kommune

 

Fyller du ikke kriteriene til Fritidskassa?

Arendals Turnforening har av Arendal Idrettsråd blitt tildelt midler fra NIF til i perioden 2023-2024, å kunne sikre at barn i alderen 6-19 år, fra lavinnteksfamilier eller forsørgere med midlertidig betalingsvansker som ellers ikke vil kunne delta, skal få muligheten til å fortsette eller begynne med en aktivitet hos oss.

Hvem kan få økonomisk støtte fra Arendals Turnforening?

 • Eksisterende eller nye medlemmer i Arendals Turnforening med vedvarende lavinntekt eller midlertidig betalingsvansker.
 • For å få økonomisk støtte fra ATF må du ha søkt tilskudd/støtte gjennom Fritidskassa til Arendal Kommune først.
 • Dersom du er bosatt utenfor Arendal Kommune ELLER ikke kvalifiserer for støtte fra Fritidskassa kan du søke ATF om støtte.

Hva gis det støtte til?

 • Medlems- og treningsavgift
 • Egenandeler til deltakelse på arrangementer, stevner og konkurranser.
 • Restbeløp/ egenandeler etter støtte fra Fritidskassa.

Hvordan søke?

Send en e-post til stotte@arendalsturnforening.no med følgende:

 • Navn på foresatt/søker.
 • Navn på medlem/barn.
 • Hvilket parti barnet er meldt på.
 • Hvilken utgift dere søker støtte til.
 • Årsaken til at dere søker om støtte.
 • Om dere har søkt Fritidskassa om støtte og om søknaden ble innvilget.
 • Kontaktinformasjon.

NB! Alle søknader blir behandlet med taushetsplikt og konfidensielt. Søknader håndteres av daglig leder og kan deles med styreleder og økonomiansvarlig.

Utmelding

Ønsker du å melde deg ut av turnforeningen eller har du generelle spørsmål til ditt medlemskap, som f.eks. bytte av parti mm. skal du sende en mail til medlemsansvarlig på medlem@arendalsturnforening.no.

* Forvent lengre svartid omkring sesongstart og slutt.

Jf. pkt. 7 i våre kjøpsvilkår gjelder følgende rundt angreretten:

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager. Utmelding innen 14 dager fra start gir 100% refusjon (minus gebyr) – utmelding etter 14 dager gir ingen rett til refusjon. Ved langvarig sykdom eller skade som medfører fravær resten av sesongen godtas utmelding mot fremleggelse av sykmelding og/eller legeerklæring. Treningsavgiften blir refundert helt eller delvis etter skriftlig avtale mellom medlem og administrasjon.

Påmelding åpner

Påmelding til samme parti

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Bytte parti

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Nye medlemmer

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Snarveier

Partibeskrivelser

Her finner du mer informasjon om alle våre aktiviteter for våre breddepartier og konkurransepartier

Timeplan

Her finder du timeplanen med overblikk over når de ulike partier har treningstid.

Vilkår

Ved å melde deg inn i Arendals Turnforening aksepterer du samtidig våre vilkår for påmelding og kjøpsvilkår (se nederst)

 NB!

Påmeldingen er først gyldig når du har gjennomført betalingen. Fullfører man ikke betalingen mister man plassen – dersom du har betalingsvansker er det viktig at du kontakter oss før påmelding på medlem@arendalsturnforening.no.