BREDDE PARTIER

PARTIENE ER ÅPNE PARTIER MED FORSKJELLIG FOKUS PÅ ULIKE NIVÅER

Barnepartier

3-8 år

Overordnet om partiene

Gymlek er partiet alle våre minste gymnaster deltar på. Fra året en fyller 7 år kan en velge blant mange ulike partier ut ifra hva som virker mest spennende.

GymLek Mini 2-3 år + 4-5 år
Parti GymLek Mini
Alder 2-5 år
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid Utvalgte lørdager – se “arrangementer” – “terminliste”
Treningsavgift 100,- pr. gang pr. barn/ søskendemoderasjon 50 kr. fra søsken nr. 2

Partibeskrivelse Gymlek mini er et tilbud til de minste barna (2-5 år). Vi setter ut masse apparater i hele turnhallen som inspirerer til aktivitet og lek. GymLek mini avholdes 6-8 ganger på utvalgte lørdager gjennom sesongen, se når under “arrangementer” og “terminliste” her på hjemmesiden. 2-3 åringer har tid kl. 10:00-10:45 4-5 åringer har tid kl. 11:00-11:45 Det er ingen forhåndspåmelding. Registrering og betaling skjer via Vipps ved oppmøte.

GymLek 4-6 år
Parti GymLek 1+2
Alder 4-6 år
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid 45 min.
Treningsavgift 1 050 kr.

Partibeskrivelse: Gymlek er et av treningskonseptene til Norges Gymnastikk og turnforbund og legger stor vekt på lekpreget aktivitet, allsidig og motorisk utviklende grunntrening, og mulighet for hvert barn til å møte utfordringer som er tilpasset den enkelte. “GymLek 1” kan du gå på året du fyller 4-5 år og “GymLek 2” året du fyller 6 år. Treningstiden er 1 trening pr. uke á 45 min.

Gymskole 7-8 år
Parti Gymskole
Alder 7-8 år
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid 60 min.
Treningsavgift 1 350,-

Partibeskrivelse: Gymskole 1 er et parti for de som fyller 7 år og Gymskole 2 for de som fyller 8 år. Her har treningen fokus på det grunnleggende innen troppsgymnastikk; som hinkesats, rulle, hjul, araber og håndstående mm. Gymskole er partiet alle våre utøvere har gått på for å være på det nivå de er i dag. Treningstiden er 1 trening pr. uke a 60 min. Partiene er delt opp i kjønn.

Mikro-rekrutt 7-8 år
Parti Mikro-rekrutt
Alder 7-8 år
Kjønn Jenter
Treningstid 1 trening á 120 min.
Treningsavgift 1 650,-

Partibeskrivelse:

Mikro-Rekrutt er et parti for de som fyller 7 til 8 år.

Treningen fokuserer på de elementer som finnes i troppsgymnastikk der det jobbes med de grunntekniske elementer på tumbling, trampett og frittstående. Her vil det bli trent mye på håndstående, hjul, araber, salto, stift, overslag, salto og flikk-flakk.

Dersom du velger dette partier anbefaler vi, for at du vil oppleve mestring i treningen, at du klarer følgende:

  • Rulle forlens/baklens
  • Håndstående
  • Hjul

Mikro-rekrutt er forløperen til mini-rekrutt og våre øvrige konkurransepartier og skal derfor være med til å skape ett bra fundament til å fortsette videre på konkurransepartiene innen troppsgymnastikk og TeamGym.

Treningstiden er 1 trening pr. uke a 120 min.

 

Apparatturn aspirant 7-10 år

Parti Apparatturn aspirant
Alder 7-10 år
Kjønn Jenter
Treningstid 2 treninger á 120 min.
Treningsavgift 2 650,-

Partibeskrivelse:

Her trenes det på de grunnleggende ferdigheter, styrke og bevegelighet innen apparatturn og har til fokus å klargjøre utøverne til senere å kunne delta på de eldre apparatturnpartier. Partiet er et åpent parti, men det anbefales å ha et vis kjennskap til turn. For å gå på partiet må man fylle 7 år.

Apparatturn aspirant er forløperen til apparatturn Rekrutt og våre øvrige konkurransepartier og skal derfor være med til å skape ett bra fundament til å fortsette videre på konkurransepartiene innen apparatturn.

Aspirantene konkurrerer på lokalt nivå.

Partiet har treningstid to ganger i uken a 2 timer.

Mellom- og ungdomstrinn

9-17 år

Overordnet om partiene

Her jobbes det videre med de grunnleggende ferdigheter innen turn og de som har gått på barnepartiene kan nå velge en retning eller en spesifikk gren innen gymnastikk og turn som eksempelvis Troppsgymnastikk, TeamGym, apparatturn, tumbling, freerun, cheerleading mm.

Gym 9-10 år
Parti Gym
Alder 9-10 år
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid 1 trening á 60 min.
Treningsavgift 1 350,-

Partibeskrivelse:

Partiet for deg som er 9-10 år, og ønsker å lære det grunnleggende innen turn. Hver time begynner med en felles oppvarming, deretter arbeides med grunnleggende gymnastiske ferdigheter og elementer. Vi vil også arbeide på å forbedre mobilitet, styrke og motorikk. Spesifikt innhold er tilpasset aldersgruppen. Partiet trener 1 time i uken.

Treningstiden er 1 trening pr. uke á 60 min.

Partiene er delt i kjønn.

Gym 11-13 år

Gym 11-13 år – jenter

Parti Gym 11-13
Alder 11-13 år
Kjønn Jenter
Treningstid 60 min.
Treningsavgift 1 350,-

Partibeskrivelse**:**

Dette er et parti, for deg som har litt eller ingen tidligere erfaring med turn og er 11-13 år. Hver time begynner med en felles oppvarming, deretter arbeides med grunnleggende gymnastiske ferdigheter og elementer. Vi vil også arbeide på å forbedre mobilitet, styrke og motorikk. Spesifikt innhold er tilpasset aldersgruppen. Partiet trener 1 time i uken.

Treningstiden er 1 trening pr. uke á 60 min

Tropp 9-10 år

Tropp 9-10 år – jenter

Parti Tropp 9-10
Alder 9-10 år
Kjønn Jenter
Treningstid 2 treninger á 120 min.
Treningsavgift 2 650,-

Partibeskrivelse

Partiet for de som fyller 9-10 år og ønsker å gå steget videre med gymnastikken sin. Her jobbes der videre fra det helt grunnleggende mot mere krevende tricks som eksempelvis araber, stift og salto. Samtidig legges fokus på øvelser til styrket kroppsbevissthet og generel styrke gjennom ulike øvelser.

Treningstiden er 2 treninger pr. uke a 120 min.

Tropp 11-13 år

Tropp 11-13 år

Parti Tropp 11-13
Alder 11-13 år
Kjønn Jenter
Treningstid 2 treninger á 120 min.
Treningsavgift 2 650,-

Partibeskrivelse

Partiet er for de som er 11-13 år som ønsker å fortsette den personlige utviklingen å lære seg nye tricks. Her jobbes der videre fra det helt grunnleggende mot mere krevende tricks som eksempelvis araber, stift, salto, flikk-flakk, sammensatte serier mm. Samtidig legges fokus på øvelser til styrket kroppsbevissthet og generel styrke gjennom ulike øvelser.

Treningstiden er 2 treninger pr. uke a 120 min.

Tropp 14-17 år

Tropp 14-17 år

Parti Tropp 14-17
Alder 14-17 år.
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid 1 treninger/uke á 120 min.
Treningsavgift 1 650,00,-

Partibeskrivelse:

På partiet blir det sosiale ivaretatt og utviklingen til den enkelte er i fokus slik at de kan bli endda flinkere. Kanskje de som har lyst kan ha mulighet til å stille i kretsmesterskap. Partiet legger til rette for at utøverne kan jobbe mot å videreutvikle seg på apparatene tumbling og trampett.

Partiet trener 1 ganger i uken a to timer.

Mini-rekrutt 9-10 år
Parti Mini-rekrutt
Alder 9-10 år
Kjønn jenter
Treningstid 2 treninger a 120 min.
Treningsavgift 2 650,-

 

Partiet er et åpent konkurranseforberende parti med klare anbefalinger til nivå.

Mini-rekrutt partiet er et konkurranseforberedende parti innen Troppsgymnastikk for jenter i alderen 9-10 år. Partiet er for de gymnaster som vil endda mer med sporten sin og kanskje har en drøm om å konkurrere i troppsgymnastikk på sikt.

Treningen fokusere mye på å sette sammen de grunnleggende tekniske ferdighetene til sammensatte tumblingserier og mer avanserte hopp på trampett der det jobbes med ulike saltoposisjoner med skru.  Partiet trener også frittstående på treningene som er en disiplin i troppsgymnastikk.

Anbefalinger om teknisk nivå: Det anbefales at gymnasten kan et teknisk korrekt hjul, araber, stift, salto, overslag og håndstående når de begynner på mini-rekrutt.

Mini-rekrutt har en treningstid på 4 timer pr. uke fordelt på to treninger: mandag og torsdag kl. 16:00-18:00.

Freerun 9-11 år

Freerun 9-11 år

Parti Freerun
Alder 9-11 år
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid 60 min.
Treningsavgift 1 350,-

Partibeskrivelse**:**

Freerunning er en fri bevegelsesform som en blanning mellom parkour og tricking. Bevegelsene er improviserte og tilpasset til det miljø aktiviteten foregår i; om det er en gymsal eller et urbant miljø med utfordrende hindringer. kroppskontroll, kreativitet og mot er viktige kvaliteter som trenes utover akrobatiske momenter som roll, monkey, wallflip, precision jump og mye mer!

Vi tilbyr freeruning partier fra 9-11 år og 12-15 år.

Treningstiden er 1 trening pr. uke a 60 min.

Freerun 12-15 år

Freerun 12-15 år

Parti Freerun
Alder 12-15 år.
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid 60 min.
Treningsavgift 1 350,-

Partibeskrivelse**:**

Freerunning er en fri bevegelsesform som en blanning mellom parkour og tricking. Bevegelsene er improviserte og tilpasset til det miljø aktiviteten foregår i; om det er en gymsal eller et urbant miljø med utfordrende hindringer. kroppskontroll, kreativitet og mot er viktige kvaliteter som trenes utover akrobatiske momenter som roll, monkey, wallflip, precision jump og mye mer!

Vi tilbyr freeruning partier fra 9-11 år og 12-15 år.

Treningstiden er 1 trening pr. uke a 60 min.

Cheerleading 9-15 år

Cheerleading 9-15 år

Parti Cheerleading
Alder 9-15 år.
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid 90 min.
Treningsavgift 1.650,-

Partibeskrivelse:

Cheerleading er et nytt tilbud i Arendals Turnforening. Cheerleading er en konkurranseidrett der lagene bedømmes for sine koreograferte show. Rutinene inneholder blant annet pyramider, kast, cheer (som er rop), hopp, turn og stunts. Cheerleading er en lagidrett der alles innsats vektes like høyt og synkrone bevegelser og timing er viktig.

“Cheerleading er en utrolig kul, gøy og unik sport med stort forbedringspotensiale, en bratt læringskurve og et supert sportslig miljø!”

Treningstiden er 1 trening pr. uke på fredager fra kl. 17:30 – 19:00.

NB! Forvent ekstra utgifter til cheer sko og konkurransedrakt.

Grenseløs turn 7-19 år

Grenseløs turn 7-19 år

Parti Grenseløs Turn
Alder 7-19 år.
Kjønn Jenter og gutter
Treningstid 60 min.
Treningsavgift 1 350,-

Partibeskrivelse**:**

Dette er et fantastisk parti og beviser at ALT er mulig. Det er grenseløst og vi har fraskrevet oss tanken om at noen med mentale/fysiske funksjonsnedsettelser også skulle kunne få det til. Visjonen er å skape en indre ide eller overbevisning om at barn med slike utfordringer kan prestere og få til mer enn de selv kunne håpe på. Det handler om å tøye grensene med øvelser med hinder som utfordrer balanseevnen, motorikk, koordinasjon og tankesett i tilpassede øvelser for medlemmene. Dette er kombinert med basisstyrkeøvelser.

Treningstiden er 1 trening pr. uke a 60 min – 45 min for 7-13 åringene.

Vi har to partier med Grenseløs turn:

Grenseløs Turn 7-13 år (nytt parti!!!)

Grenseløs Turn 14+ år (fylt)

Voksenpartier

18+ år

Overordnet om partiene

Dette er våre breddepartier for voksne der det er lavterskel for å blir med og høyt til taket! Bli med på en gøy og sosial fritidsaktivitet.

Master 18+ år

Master 18+ år

Parti Masters
Alder 18 år +
Kjønn Kvinner og menn
Treningstid 1 trening á 90 min.
Treningsavgift 1000 kr.

Partibeskrivelse:

Masters er et treningskonsept i turnforeningen for voksne som har lyst til å trene turn på eget nivå etter egne ambisjoner. Vår hovedtrener står for et felles opplegg der fokus på treningene primært er grunnleggende turn gjennom ulike øvelser for hele kroppen på ulike apparater i turnhallen. Kom og vær med på en gøy, utfordrende og hyggelig sosial økt.

Masters trener én dag i uken.

Vannaerobic 18+ år

Vannaerobic

Parti Vannaerobic
Alder 18 +
Kjønn Kvinner og menn
Treningstid 60 min.
Treningsavgift 1 350,- 1000,- (medlem Atletica)

Partibeskrivelse:

Vannaerobic er partiet for deg som liker å bevege seg og trene i vann.

Vannaerobic er morsom og skånsom trening i vann der man bruker vannet som både hjelp og motstand i ulike kondisjons- og styrkeøvelser.

Treningen kan tilpasses ulike behov for trening og egner seg for både mosjonister, pensjonister, folk med skader og unge som ønsker en mere skånsom trening enn på land…

Du kan delta på partiet om du er over 18 år.

Treningstiden er 1 trening pr. uke á 60 min.