VERDIGRUNNLAG OG LOV

VERDIGRUNNLAG

TURN FOR ALLE

Arendals Turnforening skal ha et inkluderende miljø som bidrar positivt til fysisk, sosial og mental helse. Arendals Turnforening skal jobbe for et allsidig treningstilbud som kan gi den enkelte utøver, uansett alder, bakgrunn eller nivå, utfordringer.

 

GLEDE OG STOLTHET

Arendals Turnforening skal gjennom det frivillige foreningsarbeidet og det forpliktende fellesskapet bidra til å skape aktive samfunnsborgere og fremme trenings- og idrettsglede. Utøvere, trenere og foreldre skal være stolte av Arendals Turnforening.

 

VENNSKAP OG RESPEKT

I Arendals Turnforening skal alle respektere hverandre uansett rolle eller oppgave. Vennskap skal fremmes for å skape trygghet og tilhørighet.

 

Lov

For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Arendals Turnforenings lov tar utgangspunkt i denne og er vedtatt av styret.

Se Arendals Turnforenings  lov (25/04-25) ved å trykke her!