KONKURRANSE-PARTIER

PARTIENE ER LUKKET KONKURRANSEPARTIER INNEN TEAMGYM, TUMBLING OG APPARATTURN

TeamGym

Hva er TeamGym?

TeamGym er foreningens satsningsområde og er en populær konkurransesport for lag, særlig i skandinavia og europa. Det trenes og konkurreres i disiplinene frittstående, trampett og tumbling. Sporten er allsidig idet det legges lik vekt på forlengs og baklengs momenter på tumbling, trampet, hopp over pegasus og en koreogrsfert frittstående dans med ulike vansker og elementer. Arendals Turnforening er en av Norges førende klubber i TeamGym med flere NM-gull og toppplasseringer.

Vi tilbyr dags dato bare TeamGym for jenter.

Mikro-rekrutt 7-8 år
Parti Mikro-rekrutt
Alder 7-8 år
Kjønn Jenter
Treningstid 1 trening á 120 min.
Treningsavgift 1 650,-

Partibeskrivelse:

Mikro-Rekrutt er et parti for de som fyller 7 til 8 år.

Treningen fokuserer på de elementer som finnes i troppsgymnastikk der det jobbes med de grunntekniske elementer på tumbling, trampett og frittstående. Her vil det bli trent mye på håndstående, hjul, araber, salto, stift, overslag, salto og flikk-flakk.

Dersom du velger dette partier anbefaler vi, for at du vil oppleve mestring i treningen, at du klarer følgende:

 • Rulle forlens/baklens
 • Håndstående
 • Hjul

Mikro-rekrutt er forløperen til mini-rekrutt og våre øvrige konkurransepartier og skal derfor være med til å skape ett bra fundament til å fortsette videre på konkurransepartiene innen troppsgymnastikk og TeamGym.

Treningstiden er 1 trening pr. uke a 120 min.

Mini-rekrutt 9-10 år
Parti Mini-rekrutt
Alder 9-10 år
Kjønn jenter
Treningstid 2 treninger a 120 min.
Treningsavgift 2 650,-

 

Partiet er et åpent konkurranseforberende parti med klare anbefalinger til nivå.

Mini-rekrutt partiet er et konkurranseforberedende parti innen Troppsgymnastikk for jenter i alderen 9-10 år. Partiet er for de gymnaster som vil endda mer med sporten sin og kanskje har en drøm om å konkurrere i troppsgymnastikk på sikt.

Treningen fokusere mye på å sette sammen de grunnleggende tekniske ferdighetene til sammensatte tumblingserier og mer avanserte hopp på trampett der det jobbes med ulike saltoposisjoner med skru.  Partiet trener også frittstående på treningene som er en disiplin i troppsgymnastikk.

Anbefalinger om teknisk nivå: Det anbefales at gymnasten kan et teknisk korrekt hjul, araber, stift, salto, overslag og håndstående når de begynner på mini-rekrutt.

Mini-rekrutt har en treningstid på 4 timer pr. uke fordelt på to treninger: mandag og torsdag kl. 16:00-18:00.

Rekrutt, jenter 11-13 år
Parti TeamGym Rekrutt
Alder 11-13 år
Kjønn Jenter
Treningstid 3-4 treninger á 120 min.
Treningsavgift 3 650,-

Partiet er et konkurranseparti med anbefalinger til ferdighetsnivå – derfor er det lurt å lese hele beskrivelsen før eventuel påmelding.

Rekruttene jobber videre med det grunntekniske fra tidligere, men bruker mye tid på de sammensette ulike serier både forlengs og baklengs på tumbling samtidig med å øke vanskelighetsgraden på trampett på skru og dobbelt salto. Som rekrutt begynner de med egne spesifikke frittstående treninger, noe som for mange er nytt og spennene, men også utfordrende. Her trener de både dans og på utvalgte vansker som inngår i frittståendeprogrammet. Treningen på rekrutt tilrettelegges slik at de forbereder seg til eventuell videre trening på juniorpartiet. Rekrutt stiller i konkurranse til både regionale og nasjonale konkurranser.

Vi oppfordrer de som melder seg på rekrutt til å prioritere alle treninger, at man er positiv til å delta på konkurranser og at man bidrar til et positivt og inkluderende treningsmiljø.

Forventninger og anbefalinger for turnere

Minimum ferdighetsnivå for å kunne følge med i treningsopplegget og oppleve mestring på dette parti bør en kunne:

 • Grunnposisjonene i salto (kroppert, pikert, strak).
 • Stift og araber flikk-flakk uten hjelp.
 • Skru på salto bør være prøvd før.
 • Overslag på kasse.
 • Baklengssalto bør være prøvd før.

Målet når gymnastene er ferdig på rekrutt er at de som minimum skal kunne mestre:

 • Araber flikk flakk strak salto på tumbling og stift salto som minimum.
 • Araber flikk flakk strak salto med helskru og stift strak salto med halvskru bør forventes.
 • Strak salto med halvannen skru på trampett som minimum.
 • Ulike dobbeltsaltoer på trampett og trampolin bør forventes å inngå som en del av treningen.

Vansker/frittstående:

• Håndstående (mestre)

• Schmetterling (ha jobbet med)

• Planke (ha jobbet med)

• Pirouette (ha jobbet med)

• Spagat og guttespagat (mestre)

• Étbensbalanser (ha jobbet med)

Ovenstående er ikke er en fullstendig sjekkliste, men skal være med til å gi et overblikk i forhold til hvor nivået forventes å være. Er det enkelte ting man ikke mestrer 100% kan mye gjøres opp med god treningsmoral, innsats og motivasjon for å lære.

NB! ved å delta på dette parti vil det følge økte utgifter ifm. deltakelse på konkurranser og stevner. Det forventes også at en aktivt bidrar i klubbens foreldrelag som jobber dugnad for å samle inn penger til å redusere gymnastenes egenandele ifm med deltakelse på slike arrangementer. Det forventes at alle prioriterer å stille i de konkurranser som fremgår av terminslisten for rekrutt.

Vi oppfordrer de som melder seg på rekrutt til å prioritere alle treninger, at man er positiv til å delta på konkurranser og at man bidrar til et positivt og inkluderende treningsmiljø.

TeamGym junior 14-17 år
Parti TeamGym Junior
Alder 14-17 år
Kjønn Jenter
Treningstid 4-5 treninger á 150 min.
Treningsavgift 3 650,-

Partiet er et lukket konkurranseparti.

Juniorutøverne trener på et høyt nasjonalt nivå når det kommer til alle tre disipliner. Der stilles derfor store krav til utøverne på tvers av alle disipliner.

Treningen på junior tilrettelegges slik at de forbereder seg til eventuell videre trening som seniorutøver. Utøverne deltar på regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser og er også aktuelle når det kommer til å bidra omkring det norske juniorlandslag i TeamGym.

For å delta på TeamGym junior krever det at man fyller 14 år i konkurranseåret og tas ut til partiet fra øvrige partier i foreningen.

TeamGym senior 17+ år
Parti TeamGym Senior
Alder 17+ år
Kjønn Kvinner
Treningstid 3-4 treninger á 150 min.
Treningsavgift 3 150,-

Partiet er et lukket konkurranseparti.

Seniorutøverne trener på høyeste nivå i alle tre disipliner og har et treningssamarbeid med naboklubbene Grimstad Turn- og Idrettsforening og Kristiansand Turnforening der de har to fellestreninger i uken; én frittstående og én tumbling/trampett. Resterende treninger foregår i utøverens egen klubb. Utøverne deltar på regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser både i forbindelse med klubblaget og landslag.

Tumbling

Hva er tumbling?

Powertumbling er en individuel fartsfylt gren innen turn der det hovedsakelig legges vekt på baklengs serier på en 25-meter lang tumblingbane. Her sammensetter man 5 eller 8 elementer til en ferdig øvelse. Øvelsene består typisk av en blanding av flik-flak, whip-backs og saltoer. Sporten har blitt veldig populær og vokset seg stor i europa, men er ganske ny i Norge. Vi var de første i Norge til å starte opp Powertumbling partier da vi vet at dette kommer til at bli akkurat like stort her som vi ser det er i resten av verden!

Tumbling Bobler 9-12 år
Parti Tumbling Bobler
Alder 9-12 år
Kjønn Gutter og jenter
Treningstid 1 trening á 120 min.
Treningsavgift 2 650,-

Partibeskrivelse:

“Tumbling bobler” er et konkurranseforberedende parti for gutter og jenter i alderen 9-12 år, og er henvendt gymnaster som har et ønske om på sikt å konkurrere i powertumbling. Gymnastene lærer basale grunnleggende ferdigheter innen turn men treningen har hovedfokus på baklengs serier på tumbling. På dette parti legges det tekniske grunnlaget for en god utvikling innen powertumbling.

Partiet er et åpent konkurranseforberende parti.

Tumbling konkurransepartiet
Parti Tumbling
Alder 12+ år
Kjønn Gutter og jenter
Treningstid 3 treninger á 120 min.
Treningsavgift 3 150,-

Partiet er et lukket konkurranseparti.

Tumbling er et konkurranseparti som trener og konkurrerer i disiplinen Powertumbling. Her legges primært vekt på baklengs serier. Når gymnasten fyller 13, er det muligheter for at reise til Danmark for å konkurrere ettersom der ikke arrangeres konkurranser i Norge ennå. Konkurranser er delt inn etter både alder og nivå.

Partiet har 3 treninger i uken, 2 timer pr. trening.

Apparatturn

Hva er apparatturn?

Apparatturn er en olympisk disiplin som for jenter/kvinner består av 4 apparater; hopp, skranke, bom og frittstående. Turn menn består av 6 apparater; frittatående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang. Vi tilbyr dags dato apparatturn for jenter/kvinner som deltar lokalt, regionalt og nasjonalt i konkurranser.

Apparatturn Aspirant 7-10 år

Parti Apparatturn aspirant
Alder 7-10 år
Kjønn Jenter
Treningstid 2 treninger á 120 min.
Treningsavgift 2 650,-

Partibeskrivelse:

Her trenes det på de grunnleggende ferdigheter, styrke og bevegelighet innen apparatturn og har til fokus å klargjøre utøverne til senere å kunne delta på de eldre apparatturnpartier. Partiet er et åpent parti, men det anbefales å ha et vis kjennskap til turn. For å gå på partiet må man fylle 7 år.

Aspirantene konkurrerer på lokalt nivå.

Partiet har treningstid to ganger i uken a 2 timer.

Apparatturn Rekrutt 11-14 år

Parti Apparatturn rekrutt
Alder 11-14 år
Kjønn Jenter
Treningstid 3 treninger á 150 min.
Treningsavgift 3650,-

Partibeskrivelse:

På rekrutt-partiet trenes det videre på de grunnleggende elementene innen apparatturn med fokus på videre utvikling av ferdighetene i hvert apparat. Rekruttene konkurrerer på regionsnivå. Partiet er et lukket parti som krever uttak fra bredde- og/eller aspirantpartiet.

For å oppleve en progresjon og mestring på partiet anbefaler vi at du kan alle eller flere av følgende elementer på de ulike apparater:

Frittstående: Broer, Araber, Stift, salto og Flikkflakk –

Bom: Hjul, Håndstående, piruett, spagathopp og bro.

Skranke: Flåkatt, hjulomsving, vipp og firfot

Hopp: araber/overslag på oppbygd matte eller hest.

Jentene trenger ikke å mestre alle disse elementene, men bør generelt ha god kontroll på det meste av dette og ellers vise god fremgang og muligheter for å lære dette. Styrke, tøying og stil (strekke armer og bein) er også svært viktig. Dessuten er det viktig med engasjement og motivasjon på treningene.

Partiet har treningstid 3 ganger i uken a 2,5 timer.

Apparatturn kvinner 14+ år

Apparatturn kvinner klasse I, II og III

Partiet er et lukket konkurranseparti.

Parti Apparatturn kvinner klasse I, II, III
Alder 14+ år
Kjønn Jenter
Treningstid 3 treninger á 150 min.
Treningsavgift 2 900,-

Dette er konkuransepartiet innen apparatturn for jenter for 12+ år. Her trenes på bom, hopp, skranke og frittstående.

For å tas ut til partiet krevet det et høyere teknisk nivå, god treningsmoral og disiplin. Utøvere til dette parti blir rekruttert fra rekruttpartiet.

Turnerne vil delta på regionale konkurranser.