Styret 

Petter Johnsen

Petter Johnsen

Styreleder

styreleder@arendalsturnforening.no
Bente Andersen

Bente Andersen

Styremedlem

Cato Pedersen

Cato Pedersen

Varamedlem

Sissel Svarva

Sissel Svarva

Nestleder

Ole Bjørn Dalen

Ole Bjørn Dalen

Materialforvalter og leder av hallkomiteen

Yngve Stiansen

Yngve Stiansen

Styremedlem

Trine Svendsen

Trine Svendsen

Varamedlem

ANSATTE
Patrick Laulo vesth

Patrick Laulo vesth

Daglig- og sportslig leder

Andreas Christoffer Bøggild Nielsen

Andreas Christoffer Bøggild Nielsen

Trener

Annette Andersen

Annette Andersen

Trener og medlemsansvarlig

Rasmus Aamøe

Rasmus Aamøe

Trener

Jonas Lunde

Jonas Lunde

Trener

Lin Knutsen

Lin Knutsen

Regnskapsfører

Kontrollutvalg

Turid Andersen
Kjerstin Andresen

Vara: Jan Myrslo-König