Linken er først aktiv når påmeldingen åpner.

Påmeldingen åpner

Medlemmer

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Nye medlemmer

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Annette Andersen

Annette Andersen

medlemsansvarlig

Finner du ikke den informasjon du søker?

Du er velkommen til å sende oss en mail som vil bli besvart innen rimelig tid.

– Send oss en mail –

Velkommen til Arendals Turnforening

Uansett om du er tidligere, nåværende eller er nytt medlem i Arendals Turnforening ønsker vi deg velkommen til en ny og spennende sesong!

På denne siden vil du blant annet finne informasjon om sesongen, påmelding til partier og vår kommunikasjonsplatform Spond.

Vi forventer også at du før påmelding gjør deg kjent med våre vilkår for påmelding og kjøpsvilkår. 

SESONGINFORMASJON

VÅRSESONGEN
Strekker seg fra uke 2 til 22.

HØSTSESONGEN
Strekker seg fra uke 34 til 48.


PÅMELDING  TIL HØSTSESONGEN 2023 ÅPNER:

MANDAG 19.  juni kl. 10:00
NÅVÆRENDE MEDLEMMER.
Det vil bli sendt ut e-post til registrert medlemsmail minimum 3 dager før påmeldingen åpner.

MANDAG 26. juni kl. 10:00
NYE MEDLEMMER
klikk på den blå boks “nytt medlem?” når påmeldingen åpner. Her vil du se påmeldingslink til alle våre partier.

Sesongstart
Mandag 21. august 2023.

NB!
Turnforeningen følger skoleruta og holder stengt når det er skolefri eller når tilgangen til hallen er stengt.

PÅMELDING

Vårt nåværende medlemssystem har fusjonert med et annet system som heter Spoortz som vi derfor bruker fra kommende sesong.

EKSISTERENDE MEDLEMMER

Alle nåværende medlemmer vil motta en invitasjon fra “Spoortz” på e-posten som er registrert på medlemmet. Invitasjonen inneholder links til de partiene som passer medlemmets alder.

E-posten blir sendt ut en uke før påmeldingen åpner. Husk å sjekk søppelpost.

Fortrinnsretten for medlemmer varer en uke.

Når påmeldingen åpner trykker man på linken i invitasjonsmailen (viktig å trykke på linken til det partiet man ønsker å påmelde seg), og der vil all informasjon være ferdigutfylt- man skal kun bekrefte og betale. Når betaling er gjennomført vil du motta en bekreftelsesmail.

NYE MEDLEMMER

Påmelding gjøres ved å klikke på ønsket påmeldingslink og deretter opprette en medlemsprofil.

Påmeldingslinks til alle partier finner du her på siden “påmeld deg her”. Denne åpner først når påmeldingen åpner for NYE medlemmer.

NB!
Ved å melde deg inn i Arendals Turnforening akssepterer du samtidig vår vilkår for påmelding og kjøpsvilkår (se under).

Påmeldingen er først gyldig når du har gjennomført betalingen. Fullfører man ikke betalingen mister man plassen – dersom du har betalingsvansker er det viktig at du kontakter oss før påmelding på medlem@arendalsturnforening.no.

Venteliste:

Dersom partiet er fullt kan du likevel melde deg på og stå på venteliste. Dersom det åpner seg en plass vil du motta en mail med link til påmelding, og det er først da du må betale. Hvis du ikke melder deg på innen 24 timer går plassen til neste på ventelisten.

 

SPOND: kommunikasjon mellom medlem og klubb

Vi bruker kommunikasjonsplatformen Spond til registrering av fremmøte og til generell informasjon gjennom sesongen.

Alle er som utgangspunkt påmeldt treningen, derfor trenger man bare å melde avbud dersom man ikke kan komme på trening.

Du finner gruppelenken til Spond til det parti du går på om du klikker på partiet på timeplanen her på vår hjemmeside:
https://arendalsturnforening.no/timeplan/

ALLE som er påmeldt et parti MÅ være registrert i Spond!

TRENINGSAVGIFT OG MEDLEMSKONTINGENT

Priser

For å være aktivt medlem i Arendals Turnforening må man ha betalt to ting; medlemskontingent og treningsavgift:

Medlemskontingent

For å være medlem må man betale medlemskontingent hvert år. Medlemskontingenten gjelder hele kalenderåret (01/01 – 31/12) og må betales i sin helhet, uavhengig av når på året man melder seg inn i foreningen. I medlemskontingenten er det bl.a. inkludert en ulykkesforsikring gjennom forbundet. Kontingenten kan ikke endres eller reduseres.

Prisen på medlemskontingent er 200,- år.

Treningsavgift

Treningsavgiften betales pr. sesong (halvår) og er fastsatt ut fra bl.a. varighet på treningen, antall treninger og antall trenere på partiet. Den dekker utgifter til trenere, utstyr, drift og administrasjon. Treningsavgiften betales online ved påmelding. Denne kan ikke endres eller reduseres.

Øvrige utgifter

Breddepartiene vil ha utgifter til deltakelse på arrangementer, stevner og eventuelle konkurranser.

Priser på partier (treningsavgift gjeldene for vårsesongen 2021):

Parti Priser pr. sesong
GymLek 1050 kr
Gym 9-10 år 1150 kr
Gym 11-13 år 1350 kr
GymSkole 1 & 2 1350 kr
GymLek Mini 100 kr per gang
Tropp 9-10 år 2650 kr
Tropp 11-13 år 2650 kr
Tropp 14-17 år 1500 kr.
Grenseløs Turn 1350 kr
Freerunning 1350 kr
Vannaerobic (Stinta) 1350 kr
Vannaerobic (Atletica medlem) 1000 kr
Masters 1000 kr.
Apparatturn aspirant mix 2650 kr
Apparatturn jenter (konkurranse) 2900 kr.
Tumbling Bobler 2650 kr
Powertumbling 3350 kr
TeamGym Mikro-Rekrutt 1650 kr.
TeamGym Mini-Rekrutt 2650 kr
TeamGym Rekrutt 3650 kr
TeamGym Junior Kvinner 3650 kr
TeamGym Senior Kvinner 3150 kr

 

STØTTEMEDLEMSKAP

Støtt Arendals Turnforening og meld deg inn som støttemedlem via skjemaet under. Medlemsprisen er 200 kr. pr. år. svarende til 16. kr. pr. måned.

Ved å være medlem i foreningen deltar du ikke aktivt på noen aktivitter, men du bidrar til å støtte barn og unge i byen som ønsker å drive med gym og turn. Som støttemedlem kan du delta og har stemmerett på foreningens årlige generalforsamling. Du har også mulighet til å få rabatt på medlemskap hos Atletica – Idrettens Treningssenter.

Følg lenken her og støtt Arendals Turnforening.

Påmelding til turnpartier og innmelding gjøres via egen påmelding før hvert semester.

FRITIDSKASSA I ARENDAL KOMMUNE

Hva er Fritidskassa?

Formålet med Fritidskassa er å legge til rette for at alle barn og unge, gjennom å delta på fritidsaktiviteter, skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Målgruppen er barn og unge fra 6 – 19 år som av ulike grunner ikke deltar på faste ukentlige fritidsaktiviteter. Dette kan det være mange grunner til, men i hovedsak kan det være knyttet til familiens økonomi.

Hvem kan få tilbudet?

 • Fritidskassa er et tilbud om økonomisk støtte til barn og unge i lavinntektsfamilier.
  Med lavinntekt mener vi at barnet/ungdommen lever i en familie som har vedvarende lav inntekt over tid. Lav inntekt kan skyldes sykdom/uførhet, enslig forsørger, forsørger som står utenfor ordinært arbeidsliv og så videre. Lav inntekt er definert som 415.200 kroner (etter skatt) i familier med to forsørgere, og 220.800 kroner (etter skatt) i familier med kun én forsørger. (Kilde: Statistisk sentralbyrå)
 • Barn og unge fra 6-19 år. Vi gir støtte til én aktivitet pr. barn i halvåret. Du kan få støtte inntil 2000 kr pr. barn i halvåret.
 • Barnet må ha bostedsadresse i Arendal kommune.
 • Aktiviteten som støttes skal være en ukentlig aktivitet, og vare i minst 10 uker.

Slik søker du

Du kan søke om å få dekket utgifter for å delta i en fritidsaktivitet. Du kan søke om støtte før du melder deg på, eller når du har fått en faktura. Den som søker må være fylt 18 år. (Ungdom som har fylt 18 år kan søke selv ut søknadsperioden)

Kriterier og søknadsskjema finner du her:
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/fritidstilbud-for-barn-og-unge/fritidskassa/

NB:
Husk å krysse av i skjemaet for hvilket semester det gjelder vår/høst.
Presiser under AKTIVITET hvilket parti barnet skal gå på, prisen på partiet og prisen på medlemskontingent (kr 200) hvis dere også søker om å få dekket denne.

Priser på partiene finner dere her under “treningsavgift og medlemskontingent”:
https://arendalsturnforening.no/medlem/

I tildelingsbrevet vil det stå en rabattkode som kan brukes ved påmelding, slik at dere slipper å legge ut for det beløpet dere har fått innvilget. Hvis dere har flere barn hos oss er det viktig at dere bruker riktig kode til hvert barn fra barnets tildelingsbrev for at rabatten skal bli riktig.

Normal behandlingstid er 3 uker, men de har lovet å prioritere søknader fra våre medlemmer slik at flest mulig skal ha fått svar til påmeldingen åpner. Jo raskere man søker, jo større sannsynlighet for at søknaden er behandlet før påmeldingen åpner.

OBS: Hvis barnet skal gå på et konkurranseparti hvor det er avtalt at treneren melder på barnet og ikke foresatte, sendes det ut faktura til foresatte. I FELTET AKTIVITET må du da også oppgi at du mottar faktura, siden du da ikke trenger kode. Da betaler du først deres andel av fakturaen med kid/bankkontonr oppgitt på fakturaen, og sender fakturaen videre til kommunen som betaler den delen av beløpet du har fått innvilget fra Fritidskassen.

Har du spørsmål som gjelder Fritidskassa, kontakt Julie Sundsdal Nærdal  Julie.Sundsdal.Naerdal@arendal.kommune.no

Har du spørsmål som gjelder påmeldingen hos Arendals Turnforening kontakt  medlem@arendalsturnforening.no

Se brosjyren om fritidskassa her og les mer om fritidskassa på nettsiden til Arendal Kommune

UTMELDING OG SPØRSMÅL

Ønsker du å melde deg ut av turnforeningen eller har du generelle spørsmål til ditt medlemskap, som f.eks. bytte av parti mm. skal du sende en mail til medlemsansvarlig Annette Andersen på medlem@arendalsturnforening.no.

* Forvent lengre svartid omkring sesongstart og slutt.

Jf. pkt. 7 i våre kjøpsvilkår gjelder følgende rundt angreretten:

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager. Utmelding innen 14 dager fra start gir 100% refusjon (minus gebyr) – utmelding etter 14 dager gir ingen rett til refusjon. Ved langvarig sykdom eller skade som medfører fravær resten av sesongen godtas utmelding mot fremleggelse av sykmelding og/eller legeerklæring. Treningsavgiften blir refundert helt eller delvis etter skriftlig avtale mellom medlem og administrasjon.

 

VILKÅR FOR PÅMELDING OG KJØPSVILKÅR

Ved å melde deg inn i Arendals Turnforening har du akseptert våre vilkår uten forbehold. Som medlem plikter du til enhver tid å holde deg oppdatert på informasjonen som finnes på vår hjemmeside og som sendes på e-post.

Medlemsprofil:

Alle medlemmer må ha egen medlemsprofil i WebOrg. Kontaktinformasjon må til enhver tid være oppdatert.

  1. Virkeområde

  Disse vilkårene gjelder for bestilling og betaling av medlemskap og treningsrettigheter i Arendals Turnforening (organisasjonsnummer 941 438 172) gjennom Arendals Turnforening sin nettside www.arendalsturnforening.no 

  Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Disse betalingsbetingelsene innebærer således ingen begrensninger i de lovbestemte rettighetene, men gir informasjon om partenes viktigste rettigheter og plikter, delvis som supplement til lovgivningen på området.

  2. Priser og betalingsvilkår

  Gjeldende medlemskontingenter for Arendals Turnforening fremkommer av tabell inntatt på Arendals Turnforenings nettside, og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av verken medlems- eller treningsavgift; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser. Betaling av medlems- og treningsavgifter kan skje enten ved debet- eller kredittkort gjennom betalingsløsningen på nettsiden. Når betalingen er gjennomført vil du motta ordrebekreftelse til din e-postadresse. Dersom du har betalingsvansker ber vi deg sende en mail til medlem@arendalsturnforening.no før påmelding.

  3. Medlemsdata

  Medlemsdata oppbevares i henhold til norsk lovgivning og idrettens eget regelverk, og vil ikke på noen måte bli distribuert til uvedkommende tredjeparter.

  4. Medlemmenes plikter

  Den som er registrert som medlem/kunde hos Arendals Turnforening, er ansvarlig for rettidig betaling av medlem- og treningsavgifter i samsvar med de bestillinger medlemmet har foretatt via nettsiden. Ansvaret omfatter også uvedkommende tredjemenns bruk av kundens/medlemmets tilgang, herunder bestilling/kjøp av medlemskap/treningsrettigheter, med mindre det kan påvises at dette ikke er muliggjort gjennom uaktsomhet fra kundens side.

  5. Oppsigelse av medlemskapet

  Innbetalt medlemskontingent gjelder for inneværende kalender år. Medlemmet kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i Arendals Turnforening med virkning fra 1. januar påfølgende kalenderår. Med mindre medlemmet har utøvd sin angrerett, jf. punkt 7 nedenfor, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i Arendals Turnforening innebære at medlemmet har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode. Utmelding skjer skriftlig til administrasjonen i Arendals Turnforening til medlem@arendalsturnforening.no indeholdende navn, etternavn, påmeldt parti og bekreftelse av utmelding.

  6. Reklamasjon

  Ved reklamasjon over mangler, for eksempel manglende/feilaktig registrering hos Arendals Turnforening etter at medlemmet har innbetalt avgift/kontingent, må medlemmet innen rimelig tid etter at han/hun burde oppdaget mangelen gi beskjed til Arendals Turnforening.
  Dersom medlems- eller treningskontingent er betalt med kredittkort, kan medlemmet/kunden også velge å sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

  7. Angrefrist

  Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager. Utmelding innen 14 dager fra start gir 100% refusjon (minus gebyr) – utmelding etter 14 dager gir ingen rett til refusjon. Ved langvarig sykdom eller skade som medfører fravær resten av sesongen godtas utmelding mot fremleggelse av sykmelding og/eller legeerklæring. Treningsavgiften blir refundert helt eller delvis etter skriftlig avtale mellom medlem og administrasjon.

  8. Endring i vilkårene

  Arendals Turnforening forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

  9. Regler i hallen

  • Turnhallen er for aktive utøvere og trenere. Foresatte og søsken til medlemmer kan oppholde seg på galleriet under trening.
  • Trenerne har det sportslige ansvaret i hallen og alle gymnaster med foresatte plikter å innrette seg etter beskjeder fra trenerne.
  • Det er ikke tillatt å filme eller fotografere under trening.
  • Man skal vise respekt for turnhallen og våre apparater.

  10. Bekledning

  • Utøvere skal ha på seg egnet treningstøy og langt hår må settes opp i strikk. Det er ikke behov for bruk av innesko, de fleste turner barbeint eller med turnsko.
  • Foresatte som er med på Gymlek-partier skal også ha på seg egnet treningstøy.

  11. Rusmidler og trakassering

  • Arendals Turnforening har nulltoleranse for bruk av prestasjonsfremmende midler. Det er ikke lov med tobakk eller alkohol inne i hallen eller under trening.
  • Arendals Turnforening har nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming.

  Spørsmål om alt vedrørende medlemskap rettes til medlem@arendalsturnforening.no.