APPARATTURN ASPIRANT/ REKRUTT JENTER

Partibeskrivelse

På aspirantpartiet trenes på de grunnleggende ferdigheter, styrke og bevegelighet innen apparatturn og har til fokus å klargjøre utøverne til senere å kunne delta på de eldre apparatturnpartier. Partiet er et åpent parti, men det anbefales å ha turnerfaringer fra tidligere. For å gå på partiet må man være fylt 8 år.

Rekruttpartiet innen apparatturn og for jenter 12-14 år og her trenes det videre på de grunnleggende ferdighetene i turn innen alle disiplinene og det deltas på regionale konkurranser. Rekruttpartiet er et lukket konkurranseparti.

Vi har dessverre pr. nå ikke et tilbud for gutter innen apparatturn – her vil vi anbefale “tumbling bobler” eller “tropp 9-10 miks”.

Partiet har treningstid to ganger i uken a 2 timer.

Besøksadresse: Sør Amfi Myra, Østensbuveien 80, Arendal

Postadresse: Postbox 1408, Stoa, 4856 Arendal