TEAMGYM MINI-REKRUTT

Partibeskrivelse

Alder: 9-10 år

Anbefalinger om teknisk nivå:
Det anbefales at gymnasten kan et teknisk korrekt hjul, araber, stift, salto, overslag og håndstående når de begynner på mini-rekrutt.

Partiet er et åpent konkurranseparti.

Mini-rekrutt partiet er et konkurranseforberedende parti innen Troppsgymnastikk for jenter i alderen 9-10 år. Partiet er for de gymnaster som vil endda mer med sporten sin og kanskje har en drøm om å konkurrere i troppsgymnastikk på sikt.

Treningen fokusere mye på å sette sammen de grunnleggende tekniske ferdighetene til sammensatte tumblingserier og mer avanserte hopp på trampett der det jobbes med ulike saltoposisjoner med skru.  Partiet trener også frittstående på treningene som er en disiplin i troppsgymnastikk.

Mini-rekrutt har en treningstid på 4 timer pr. uke fordelt på to treninger: mandag og torsdag kl. 16:00-18:00.

Besøksadresse: Sør Amfi Myra, Østensbuveien 80, Arendal

Postadresse: Postbox 1408, Stoa, 4856 Arendal