TEAMGYM REKRUTT

Partibeskrivelse

Partiet er et konkurranseparti med anbefalinger til ferdighetsnivå.

Rekruttene jobber videre med det grunntekniske fra tidligere, men bruker mye tid på de sammensette ulike serier både forlengs og beklengs på tumbling samtidig med å øke vanskelighetsgraden på trampett på skru og dobbelt salto. Som rekrutt begynner de med egne spesifikke frittstående treninger, noe som for mange er nytt og spennene, men også utfordrende. Her trener de både dans og på utvalgte vansker som inngår i frittståendeprogrammet. Treningen på rekrutt tilrettelegges slik at de forbereder seg til eventuell videre trening på juniorpartiet. Rekrutt stiller i konkurranse til både regionale og nasjonale konkurranser.

Vi oppfordrer de som melder seg på rekrutt til å prioritere alle treninger, at man er positiv til å delta på konkurranser og at man bidrar til et positivt og inkluderende treningsmiljø.

Minimum ferdighetsnivå for å kunne følge med i treningsopplegget og oppleve mestring på dette parti bør en kunne:

  • Grunnposisjonene i salto (kroppert, pikert, strak).
  • Stift og araber flikk-flakk uten hjelp.
  • Skru på salto bør være prøvd før.
  • Overslag på kasse.
  • Baklengssalto bør være prøvd før.

 

Målet når gymnastene er ferdig på rekrutt er at de som minimum skal kunne mestre:

  • Araber flikk flakk strak salto på tumbling og stift salto som minimum.
  • Araber flikk flakk strak salto med helskru og stift strak salto med halvskru bør forventes.
  • Strak salto med halvannen skru på trampett som minimum.
  • Ulike dobbeltsaltoer på trampett og trampolin bør forventes å inngå som en del av treningen.

Vansker/frittstående:
• Håndstående (mestre)
• Schmetterling (ha jobbet med)
• Planke (ha jobbet med)
• Pirouette (ha jobbet med)
• Spagat og guttespagat (mestre)
• Étbensbalanser (ha jobbet med)

Ovenstående er ikke er en fullstendig sjekkliste, men skal være med til å gi et overblikk i forhold til hvor nivået forventes å være. Er det enkelte ting man ikke mestrer 100% kan mye gjøres opp med god treningsmoral, innsats og motivasjon for å lære.

NB! ved å delta på dette parti vil det følge økte utgifter ifm. deltakelse på konkurranser og stevner. Det forventes også at en aktivt bidrar i klubbens foreldrelag som jobber dugnad for å samle inn penger til å redusere gymnastenes egenandele ifm med deltakelse på slike arrangementer. Det forventes at alle prioriterer å stille i de konkurranser som fremgår av terminslisten for rekrutt.

Vi oppfordrer de som melder seg på rekrutt til å prioritere alle treninger, at man er positiv til å delta på konkurranser og at man bidrar til et positivt og inkluderende treningsmiljø.

Besøksadresse: Sør Amfi Myra, Østensbuveien 80, Arendal

Postadresse: Postbox 1408, Stoa, 4856 Arendal