TROPP 9-10 MIKS (MAN+ONS)

Partibeskrivelse

Alder: 9-10 år

Partiet er for jenter og gutter som er 9-10 år og ønsker å gå steget videre med gymnastikken sin. Her jobbes der videre fra det helt grunnleggende mot mere krevende tricks som eksempelvis araber, flikk, stift og salto. Det jobbes også med å sette sammen grunnelementer til ferdige tumbling serier som araber flikk, stift salto mm. Samtidig legges fokus på øvelser til styrket kroppsbevissthet og generel styrke gjennom ulike øvelser.

Treningstiden er 2 treninger pr. uke a 120 min.

Besøksadresse: Sør Amfi Myra, Østensbuveien 80, Arendal

Postadresse: Postbox 1408, Stoa, 4856 Arendal