Tropp 9-10 miks (man+ons)

Partibeskrivelse

Partiet er for jenter og gutter som er 9-10 år og ønsker å gå steget videre med gymnastikken sin. Her jobbes der videre fra det helt grunnleggende mot mere krevende tricks som eksempelvis araber, stift og salto. Samtidig legges fokus på øvelser til styrket kroppsbevissthet og generel styrke gjennom ulike øvelser.

Treningstiden er 2 treninger pr. uke a 120 min.

Trenere
Annette, Indine mfl.

Påmelding
Påmeldingslink kommer

Spond gruppelenke
https://spond.com/landing/group/RWCPO

Besøksadresse: Sør Amfi Myra, Østensbuveien 80, Arendal

Postadresse: Postbox 1408, Stoa, 4856 Arendal