SMITTEVERNSTILTAK

GENERELLE SMITTEVERNSTILTAK

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har sammen med Norges Idrettsforbund, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet utarbeidet detaljerte veiledere for idretten.

Til tross for at vi har strenge tiltak å overholde ser vi at det kan la seg gjøre i praksis! Dette er såfremt vi alle hjelper hverandre, aksepterer de begrensninger vi kommer til å oppleve i treningen og husker på at smittefaren nå vurderes så lav omkring kontaktflater at det nå vurderes som trygt innenfor de rammer som er å gjenoppta treningen i turnhallen!

Vi følger veilederens retningslinjer for smittevernstiltak omkring renhold, hygiene, oppmerking mm. Disse tiltak vil også være synlige i turnhallen.

Følgende prinsipper er av største viktighet:

1. Syke personer skal holde seg hjemme – gjelder 24 timer etter man er symptomfri.

2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.

3. Holde minst en meters avstand uten for treningen – 1 meters reglen gjelder ikke i den faste treningsgruppe på partiet.

4. Hvis en i husstanden til en deltaker har symptomer på luftveisinfeksjon men ikke bekreftet COVID19, kan deltakeren møte på trening som normalt.

5. Du kan IKKE delta på trening om du opplever luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon.

 

I tilfelle av smitte vil vi til enhver tid følge gjeldene anbefalinger og anvisninger fra kommunelege og smittesporingsteam.

  

ORGANISERING AV TRENINGEN

Treningsgrupper vil maksimalt bestå av 20 personer pr. gruppe som til enhver tid må holde god avstand til øvrige treningsgrupper – internt i gruppen gjelder 1-metersreglen ikke.

Vi vil ha renholdsrutiner av apparater og koordinerte renholdsplaner av turnhallen for å begrense smittespredning. Partiene vil før og etter treningsstart hjelpe med å desinfisere/vaske de apparater som skal brukes eller ble brukt under trening slik at alt vaskes mellom hvert parti.

Ved inngang og utgang til turnhallen må alle personer sprite hender.

 

LEVERING OG HENTING

Ettersom vi følger de retningslinjer som gjelder rundt kommunale bygg fremsatt av Arendal Kommune og driften rundt SØR-AMFI er det dessverre ikke mulig for foreldre å være med inn til trening. Dette er med unntak for foreldre til GymLek-partiene (4-6 år). Vi vil gi beskjed så snart dette igjen blir en mulighet.

Hver treningsgruppe møtes til avtalt tid ved inngangen på baksiden av SØR-AMFI inn til tennisbanene, her venter man på utsiden og en trener vil følge alle utøverne samlet inn og døren låses – samme konsept når treningen er ferdig. Derfor er det veldig viktig at foresatte leverer og henter i forhold til avtalt tid.

Vi vil bruke Spond til å registrere fremmøte på trening, slik vi alltid har et overblikk over hvem som har vært i hallen på ulike tidspunkter i forhold til eventuell smitteoppsporing.

Gruppene på Spond skal da brukes til å registrere om man deltar eller ikke deltar på de ulike treninger og til generell info gjennom sesongen. Gruppelenke til de ulike partier finner man på timeplanen under de spesifikke partier:
https://arendalsturnforening.no/timeplan/

Kom du for sent til trening?
Gi så vidt mulig beskjed før trening om du vet du er sein, dette gjøres via Spond til hovedtrener.

Om du har kommet for sent og der ikke er noen trenere på utsiden har partiet gått inn for å begynne treningen. Du kan da forsøke å gå til høyre rundt bygget og banke på vinduet til turnhallen eller ring på tlf. 908 80 994. Det er til enhver tid ditt ansvar som forelder å levere og hente til avtalt tid jf. smittevernstiltakene.

 

HUSKELISTE TIL UTØVEREN
  • Sprite hender hver gang en går inn- og ut av turnhallen.
  • Bare oppholde seg på de apparater partiet trener på angitt av treneren.
  • Bruker utøveren magnesium må han/hun ha dette i en egen boks.
  • Personlig utstyr som drikkeflaske, håndkle, turnsokker mm. skal ikke håndteres av andre.
  • Unngå håndhilsning og klemming.
  • Sørg for å overholde reglen om 1-meters avstand utenfor treningen og til andre treningsgrupper under trening.
  • Vær bevisst på god nyse, hostehygiene.
  • Skal du på toalett i løpet av treningen må du ta med én av de blå spritflasker og spraye kontaktflater som toalettbrett, vannkran og håndtak etter bruk.
REFUSJON AV TRENINGSAVGIFT?

Arendals Turnforening kommer som idrettsforening ikke til å refundere betalt medlemskontingent eller treningsavgift for sesongen, men vil se på andre tiltak for til en viss grad å forsøke å kompensere for den tapte treningstid. Dette kan være gjennom å forlenge sesongene i forhold til opprinnelig start- og sluttidspunkt eller arrangering av åpne arrangementer og treninger.

Forklaringen på hvorfor vi ikke kan gjøre det er at det er store forskjell på et idrettslag og eksempelvis et kommersielt treningssenter. Dette påvirker blant annet muligheten til å kreve tilbakebetalt kontingenter og treningsavgifter som allerede er innbetalt.

Som turnforening er vi et idrettslag med personlige medlemmer som har til formål å drive idrett. Det er medlemmene selv som, gjennom årsmøtet, beslutter hvilke aktiviteter idrettslaget skal drive, og nivået på kontingenter og avgifter. Våre medlemmer er derfor selv ansvarlige for hvordan våre aktiviteter finansieres og organiseres.

Disse særtrekkene ved et medlemskap i et idrettslag, skiller seg fra et kundeforhold i f.eks. et kommersielt treningssenter som er en avtale mellom en forbruker og en næringsdrivende, der den næringsdrivende har fortjeneste til formål.

Selv om man som medlem krever tilbakebetaling av kontingenter/avgifter, og mener at idrettslaget er juridisk forpliktet til dette, innebærer ikke det at styret av den grunn har adgang til å tilbakebetale.

Styret er dessuten ansvarlig for en forsvarlig drift av idrettslaget, også fremover. Styret må derfor vurdere hvilke konsekvenser myndighetenes forbud har for virksomheten, og hvordan en tilbakebetaling vil kunne slå ut for idrettslagets økonomi og de forpliktelser som påhviler idrettslaget.

Dersom du som enkeltmedlem likevel krever tilbakebetaling, må dette fremmes på årsmøtet.