TIL FORESATTE

Info rundt sesongoppstart

Før sesongen begynner kan det være mange spørsmål man som forelder lurer på. Her har vi samlet nyttig info som vi oppfordrer alle til å lese før sesongens første trening:

Spond

Vi bruker kommunikasjonsplatformen Spond til registrering av hvem som kommer på trening og til generell informasjon gjennom sesongen. Alle utøvere er som utgangspunkt påmeldt treningen, derfor trenger du bare å melde avbud om ikke man kan komme på trening.

Du finner gruppelenken til Spond i den ordrebekreftelse du fikk som e-post etter påmeldingen ble gjennomført. Finner du ikke e-posten eller gruppelenken til Spond ber vi deg om å ta kontakt.

ALLE som er påmeldt et parti MÅ være registrert i Spond!

Levering, henting og kjøreretning:

For å komme til turnhallen på SØR-AMFI parkerer man bak bygget på den store parkeringsplass. Her er det VIKTIG at man følger kjøreretningen som er skiltet og unngår å parkere rett ved inngangen, men bruker hele den store parkeringsplassen nærmest lysløypa. Dette er for å minimere risiko for uhell og for å effektivisere hente-og-bringe trafikken.

For å komme inn til turnhallen bruker en inngang A ved Atletica og følger skiltene mot turnhallen. Alle utøvere venter på oppvarmningsflaten foran turnhallen og vil blir hentet av sine trenere før treningsstart.

Treneren henter utøverne sine

Treneren henter utøverne sine på på oppvarmningsflaten og følger gruppen inn i turnhallen til treningsstart. Ingen skal gå inn på egen hånd, men vente på at treneren slipper inn.

Husk i forbindelse med henting og bringing:

 • Sørg for at barnet er godt synlig f.eks. ved bruk av en refleksvest.
 • Kom gjerne noen minutter før når du leverer og henter, slik at resten av gruppen ikke skal vente unødig.
 • Kjør forsiktig, følg kjøreretningen og ta generelt hensyn.

Treningstøy:

Av sikkerhetsmessige hensyn, og for best mulig å passe på alle våre apparater, har vi noen anbefalinger rundt hvilket treningstøy utøverne kan ha på i turnhallen:

 • Utendørsfottøy og jakke oppbevares i skohyllen i turnhallen eller i garderoben.
 • Bruk treningstøy uten glidelås, knapper mm. Disse kan feste seg i apparatene og ødelegge overflaten.
 • Det er ikke lov å ha på klokke og smykker under trening.
 • Det anbefales å trene barbent eller i turnsko. Trening i sokker kan føre til uhell hvis man sklir.
 • Langt hår skal settes opp i et strikk.
 • Drikkeflasker oppbevares i skohyllen – husk å merke med navn.

Ta verdisaker med inn i turnhallen!

Sør-Amfi er et stort og åpen anlegg med fri tilgang for alle som har trening men dessverre også for personer med en annen dagsorden. Vi har tidligere og opplever nå igjen at det forsvinder verdisaker fra garderobene, derfor vil vi gjerne på det kraftigste oppfordre til:

 • Ta med verdisaker (sekker, elektronik, kostbare jakker mm) med inn i turnhallen og bruk skohyllene eller sett de langs gjerdet på innsiden.
 • Det finnes også skabe i Sør-Amfi ved inngangen til flerbrukshallen som kan låses dersom en medbringer egen lås.
 • Oppbevaring av ting i garderobene skjer på eget ansvar.
 • Ser du noe mistenkelig, meld i fra til en trener eller foresatt.
 • Blir du frastjålet verdisaker anbefaler vi at du anmelder tyveriet slik at det registreres i politiets system.

Vi vil sette opp flere knagger på innsiden av turnhallen der en kan henge fra seg jakker, sekker el. lign. dersom en ikke vil ha det i garderobene.
Vi har gjort politiet og Arendal Eiendom som står for driften og sikkerheten i bygget oppmerksom på problemet. Forhold har blitt anmeldt til polititet.

FORELDREVETTREGLER GENERELT
 1. Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp.
 2. Delta på årsmøter for å avklare holdninger og ambisjoner.
 3. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver med idrett – ikke du.
 4. Vis respekt for planlagte aktiviteter som barnet ønsker å delta på.
 5. Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine.
 6. Ved uenighet ta skriftlig kontakt med sportslig leder eller styreleder på mail.
 7. Lær barna folkeskikk og vis respekt for ulikheter.
 8. Motiver barna og gi oppmuntring i både medgang og motgang.
 9. Når du er tilskuer (på trening/konkurranse/oppvisning): ta barna på alvor – hold negative kommentarer for deg selv.
 10. Møtt opp på konkurranse og oppvisning, barna ønsker det.
 11. Husk, det er barnas hall, ikke foreldrenes.
 12. Idretten skal være et trygt sted å være. Vår klubb har nulltoleranse mot mobbing, trakassering og hets. Har du eller ditt barn opplevd dette, ta skriftlig kontakt med styret.

 

Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy.

Dersom du ønsker å gi oss en tilbakemelding, kan du gjøre det ved å sende oss en mail til sportslig leder. Mailinfo finner du her

ALDERSBESTEMMELSER
 1. En utøver går på GymLek de år man fyller 4-5-6 år.
 2. En utøver går på GymSkole de år man fyller 7-8 år.
 3. En utøver går på Tropp 9-10 de år man fyller 9-10 år.
 4. En utøver går på Tropp 11-13 de år man fyller 11-12-13 år.
 5. En utøver går på Tropp 14-17 de år man fyller 14-15. Man kan videre fortsette de år man fyller 16-17 år.
 6. En utøver kan gå på Masters fra det år man fyller 18 år.

 

For konkurransepartiene

 1. Mini-rekrutt er man de år man fyller 8-10 år.
 2. Rekrutt er man de år man fyller 11-12-13 år.
 3. Junior er man de år man fyller 13-14-15-16-17 år (se note 1)
 4. Senior kan man være fra det år man fyller 16 år (se note 1)

 

* Note 1:

Man er junior til og med det år man fyller 17 år. Man kan ikke rykke opp i senior-rekken med mindre følgende skjer:

 1. Treneren foretar vurdering og finner det hensiktsmessig å rykke utøveren opp.
 2. Foresatte og utøver samtykker.

Treneren kan i tillegg godt spør utøveren om han/hun har lyst å stille i en senior-konkurranse, uten at dette betyr at utøveren er senior-gymnast.

FORSIKRING & SKADESKJEMA

Alle registrerte utøvere av foreningen har gjennom medlemskontingenten inkludert en ulykkesforsikring i tilfelle skade skulle oppstå. Les mere om forsikringene og vilkår her.

SKADESKJEMA

For alle over 13 år – også de med trenerforsikring og konkurranseforsikring med utvidet dekning:

Fra 1/1 2017 har NGTF inngått samarbeide med Gjensidige forsikring.

Skademeldingsskjema for idrettsskade

For barn under 13 år gjelder Norges Idrettsforbunds kollektive forsikring for alle barn.

(Dette skjemaet skal benyttes dersom barnet er under 13 år og barnet ikke har tegnet en egen idrettslisens via sitt særforbund

Meld barneidretssskade her