GYMLEK 1

Partibeskrivelse:

Alder: 4-5 år.

Gymlek er et av treningskonseptene til Norges Gymnastikk og turnforbund og legger stor vekt på lekpreget aktivitet, allsidig og motorisk utviklende grunntrening, og mulighet for hvert barn til å møte utfordringer som er tilpasset den enkelte. GymLek 1 kan du gå på når du er 4-5 år og GymLek 2 når du er 5-6 år.

Treningstiden er 1 trening pr. uke á 45 min.

Besøksadresse: Sør Amfi Myra, Østensbuveien 80, Arendal

Postadresse: Postbox 1408, Stoa, 4856 Arendal