Innkalling til årste i Arendals Turnforening

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals Turnforening.

 

På grunn av Corona situasjonen, vil årsmøtet bli gjennomført digitalt. Vi kommer til å gjennomføre dette etter samme mal som i fjor, der vi distribuerer årsmøtepapirer og tar imot stemmer per mail.

 

Årsmøtet avholdes torsdag den 20.05.21. Instruksjoner om stemmegivning og fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.arendalsturnforening.no.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen
Styret