Årsmøte 2022 i Arendals Turnforening

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals Turnforening.

Årsmøtet avholdes tirsdag 5 april 2022 kl. 18:00 på Sør Amfi i møterom “Airball”. Østenbuveien 80, 4848 Arendal.

Saksliste

Sak 5 – Forslag til foretningsorden

Sak 6 – Innkalling årsmøte 2021

Sak 7 – Saksliste årsmøte 2022

Sak 8 – Årsmelding signert

Sak 9 – Regnskap2021

Sak 9 – Signert Regnskap 2021

Sak11 – Medlemskontingent

Sak 12- budsjett2022

Sak 14 – Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2022

  NB! For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.   Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen Styret