Lørdag 5. desember hadde vi planlagt og sett frem til høstens store høydepunkt, nemlig årets juleoppvisning med alle våre partier, familie og venner.

Grunnet utviklingen i smittesituasjonen og uforutsigbarheten har vi ut fra et føre-var-prinsipp valgt å endre formatet for årets juleoppvisning i år. Vi vil derfor ikke arrangere en vanlig juleoppvisning for publikum, men i stedet ha en juleavslutning for partiene. Vi vil derfor samle partiene i ulike grupper som hver vil ha hele turnhallen for seg og ha en skikkelig bra juletrening som avsluttes med en liten overraskelse til utøverne. Mer informasjon rundt denne dagen vil komme senere.

Vi er lei oss for å ikke kunne arrangere juleoppvisningen som vanlig, men føler at dette er det sikreste for alle utøvere og venner av Arendals Turnforening, og et av våre bidrag til å holde smittetrykket nede, slik at vi fortest mulig kommer oss tilbake til normalen igjen.

Med ønsket om en fortsatt god høst og snarlig god desember 🙂

Vennligst
Arendals Turnforening