Informasjon om forenklet årsmøte i Arendals Turnforening

Kjære medlemmer i Arendals Turnforening,

Det vises til tidligere innkalt årsmøte.

På grunn av corona situasjonen har det vært vanskelig å gjennomføre årsmøte i foreningen. Vi har derfor besluttet å gjennomføre et forenklet årsmøte elektronisk. Vi kommer til å gjennomføre dette per mail.

Vi ber derfor våre medlemmer om å lese årsmøtepapirer som er tilgjengelig på vår hjemmeside ved å klikke her.!

Saker til forenklet årsmøte:

1. Godkjenne innkalling til årsmøte og gjennomføring digitalt samt saksliste (dette dokumentet)
2. Godkjenne årsberetning
3. Godkjenne revidert regnskap
4. Fastsette medlemskontingent
5. Godkjenne budsjett
6. Valg av styre

Slik stemmer du

Årsmøtet gjennomføres ved at man leser papirene som blir publisert (se vedlegg). 

Deretter sender man en mail til styreleder@arendalsturnforening.no med emne “årsmøte” der man stemmer for eller imot de enkelte sakene.

Man oppgir fult navn, slik at vi kan sjekke at man er stemmeberettiget.

Dersom man stemmer mot en sak må man gjerne gi en argumentasjon som kommer med i protokoll.

Protokoll skrives ved at alle innkommende stemmer fra stemmeberettigede registreres. Protokoll sendes ut for gjennomsyn.

Protokoll signeres av styreleder etter en ukes frist for innsigelser.

Alle stemmer må være sendt inn innen 14 dager, dvs innen 14 juli.

Hvem kan stemme?

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Eksempel på årsmøte mail

Fra: Ola@Nordmann.no
Til: styreleder@arendalsturnforening.no

“Jeg er Ola Nordmann og er medlem i Arendals Turnforening.

Sak 1: Jeg stemmer for …
Sak 2: Jeg stemmer for …
Sak 3: Jeg stemmer for …
Sak 4: Jeg stemmer for …
Sak 5: Jeg stemmer for …
Sak 6: Jeg stemmer for …

Med vennlig hilsen Ola Nordmann”

Hilsen fra styreleder

Året som kommer har store usikkerheter rundt budsjett som følge av corona situasjonen. Vi har valgt å beholde budsjettet slik som det ble forberedt til det opprinnelige årsmøtet før corona situasjonen oppstod. Vi har godt håp om at vi får en normalisert drift og at dette budsjettet er representativt for året vi er inne i.

Det var ikke kommet inn forslag til saker fra våre medlemmer til det opprinnelige årsmøtet.

Eventuelle spørsmål til sakene sendes til styreleder.

Godt årsmøte.

Med vennlig hilsen
Petter Johnsen
Styreleder i Arendals Turnforening