OPPDATERING RUNDT JULEAVSLUTNING – PLAN A, B..C:

Sett i lyset av den nylige koronautviklingen og oppdaterte anbefalinger fra NGTF (Norges Gymnastikk- og Turnforbund) endrer vi nå for tredje gang rammene rundt det som skulle ha vært en større felles juleavslutning for alle våre partier.

Med tanke på juleavslutningen som alternativt arrangement ser vi at det kan bli en utfordring å holde oss innenfor gjeldene restriksjoner rundt avstand og gruppestørrelse. Derfor har vi nå ut fra føre-var-prinsippet valgt å avlyse den planlagte alternative juleavslutningen lørdag 5. november.

Isteden for å ha et stort felles arrangement, erstattes dette nå av en alternativ juleavslutning/trening, som kommer til å foregå på de enkelte partier, og som spres ut på de vanlige treningstidspunktene i løpet av den siste ukes ekstraordinære trening (mandag 7. – fredag 11. desember). I løpet av treningen vil breddepartiene kanskje få testet litt andre apparater enn de de vanligvis trener på, og alle partier vil skulle delta i en felles dans på hvert sitt område.

NB! Deltar man på treningen den siste uken vil man samtidig akseptere at deler av treningen vil bli filmet med henblikk på å lage en kort julevideo med dans, hopp og masse idrettsglede. Denne videoen vil bli delt via våre kanaler som en markering av avslutningen på årets høstsesong og som ett alternativ til juleoppvisningen.