Norges Cup nr. 3 i Kristiansand 10.-11. oktober 2020

Gymnaster:     Bendik Grunde (14 år), Sondre Rose (14 år) og Elias Pfaff (13 år)
Trenere:         Arild Pfaff og Asbjørn Rose

Året i år er svært spesielt pga den internasjonale pandemien. Det har medført at vi apparatturnere i likhet med andre idretter er blitt forhindret i å kunne trene normalt og i å konkurrere helt frem til nå. Årlig avholdes det normalt tre norgescup konkurranser. De to første i 2020 er blitt avlyst. Men endelig ble Norgescup nr. 3 gjennomført i helgen 10-11 oktober 2020. Denne gang var vi heldige her i sør som kunne sette oss i bilen en liten time, så var vi på plass i Gimlehallen i Kristiansand.

Totalt stilte det 88 gutter og menn fra 11 Klubber fra Tromsø i nord til Kristiansand i Sør. Dette er noen færre enn Norgescupstevnene i 2019 da det lå mellom 120 og 140 gymnaster på de tre stevnene. Dette skyldes pandemien som forårsaket at flere klubber ikke stilte i år.

Som følge av pandemien ble vi forhindret i å trene apparater i flere måneder i vår. Dette gjaldt jo hele landet, så det var knyttet stor spenning til hvordan vi lå an i forhold til resten av landet. Hvem hadde klart seg best gjennom denne sportslige unntakstilstanden vi alle hadde vært gjennom?

Denne gangen stilte alle våre tre gutter i klasse 1. Her var det 27 gutter som konkurrerte. Vi kunne registrere i etterkant av konkurransen at vi generelt hadde tatt flere steg oppover på resultatlista. Det er krav til at øvelsene i hvert apparat har minst syv godkjente momenter. Nå har alle våre gutter dette på plass i alle apparater. Men dersom vi kun har syv momenter og vi får underkjent et moment som følge av klikk, så dømmes det brutalt. Da trekkes det hele to poeng i klasse 1. Derfor lønner det seg å ha minst åtte momenter, men de skal trenes inn og “sitte”. Dette er utfordringen en apparatturner har, og jo vanskeligere momenter, jo høyere utgangskarakter før trekket settes inn på utførselen.

Bendik var den av våre gutter som denne gang turnet jevnest. Han hadde ingen store klikk i sine øvelser til tross for at han har trent inn øvelser med høyere vanskelighetsgrad enn tidligere. Beste apparat for Bendik for tiden er hopp. Dette gav han en 12. plass i hopp som var hans beste prestasjon i enkelt apparater. Totalt endte Bendik på 14. plass i sekskampen med poengsum 56,200.

Elias, som er ett år yngre, turnet for første gang selvvalgt da han nå har rykket opp i klasse 1 han også. Han hadde et par klikk i bøylehest og svingstang og til dels hopp denne gangen, men i ringer, frittstående og skranke var det bra turning. Beste plassering ble en 4. plass i ringer som er en sterk prestasjon i dette selskapet! Totalt endte Elias på en 13. plass i sekskampen med poengsum 56,700.

Sondre hadde et par klikk han også, bla i ringer, frittstående og til dels hopp, men gjennomførte gode øvelser i bøylehest, skranke og i svingstang. Beste plassering ble en 9. plass i bøylehest. Totalt endte Sondre på en 15. plass med poengsum 56,150

Det er 1/3 premiering i norgescup. Denne gangen klarte vi dessverre ikke å bli premiert. Likevel er vår prestasjon som plasserte oss ca midt på treet noe vi er fornøyde med. Særlig når vi vet at vi var litt uheldige i et par apparater denne gangen

Neste konkurranse for våre gutter er Sørlandsmesterskapet (SM) søndag 1. november i Grimstad. Da skal sørlandsmestere kåres både i sekskamp og i enkeltapparater. Det er som vanlig våre gode venner og konkurrenter fra Kristiansand og Mandal vi da skal prøve å slå.

Deretter er det en konkurranse som heter Norgesfinalen som går i Hammer Turn 21. og 22. november. Her skal de beste apparatturnerne i hver krets møtes til dyst. Her har vi håp om å kunne stille med flest mulig av våre tre gutter.

Tab: Resultater i Norgescup 2018 – 1 (Bergen 21-22. april) og 3 (Hammer 27-28. oktober). Alle tre turnet etter LUM reglement i 2018.

Navn Norgescup 1 i Bergen Norgescup 3 i Hammer
  Poeng Plassering Poeng Plassering
Bendik 63,50 49 av 65 66,10 42 av 57
Sondre 62,95 52 av 65
Elias 65,60 34 av 65 69,40 30 av 57

 

Tab: Resultater i Norgescup 2019 – 1 (Sotra 9-10 mars), 2 (Bergen 11-12 mai) og 3 (Tromsø 27-28 oktober). Det dømmes etter ulike reglement i rekrutt og klasse I, så poengene kan ikke sammenlignes på tvers av rekrutt og klasse 1. 

Navn Norgescup 1 på Sotra 121 deltagere totalt Norgescup 2 i Bergen

142 deltagere totalt

Norgescup 3 i Tromsø

126 deltagere totalt

  Poeng Plassering Poeng Plassering Poeng Plassering
Bendik (kl 1) 47,550 31 av 34 50,450 29 av 37 54,5 22 av 27
Sondre (kl 1) 51,700 29 av 34 55,1 23 av 37
Elias (rekrutt) 69,750 20 av 46 72,3 12 av 63 71,650 20 av 62

 

Tab: Resultater i Norgescup 2020 – 3 (Kristansand 10-11 oktober). Alle våre gutter i klasse 1. 

Navn Avlyst Avlyst Norgescup 3 i Kristiansand

88 deltagere totalt

  Poeng Plassering Poeng Plassering Poeng Plassering
Bendik 56,200 14 av 27
Elias 56,700 13 av 27
Sondre 56, 150 15 av 27

 

 

Arild 12. oktober 2020