Viktig info angående SØR-AMFI

Vi har på vegne av Kommunen blitt pålagt av Kommunen å informere våre medlemmer om, at SØR-AMFI frem mot sommeren kan bli stengt for all aktivitet i perioder med kort varsel.

Grunnen til dette er, at Arendal Kommune har besluttet at SØR-AMFI skal være hovedsenter for vaksinering i perioder i løpet av våren. Vaksineringen kommer til å skje på, av Kommunen, utvalgte dager/perioder og i de perioder vil hele bygget være stengt for alt vanlig besøk, aktivitet og møtevirksomhet.

Første dag for vaksinasjon er bestemt til å være torsdag 28. januar fra kl. 15:00 og utover – derfor er al trening denne dag kansellert.

For oss og våre medlemmer betyr dette at vi alle må være omstillingsparate og akseptere at slik er omstendighetene akkurat nå, men at dette er et viktig verktøy for at vi så fort som mulig kommer tilbake til en normal hverdag. Vi vil fortløpende som vi mottar informasjon fra Kommunen informere dere på Spond og på hjemmesiden og satser på at vi får gjennomføre en så vanlig sesong i turnhallen som omstendighetene tillater.

Vi er alle med på dugnaden og har troen på at regjeringens tiltak og Kommunens planlagte vaksinering gjør at vi kan få et 2021 som er tilbake til normalen, med både trening, arrangementer, konkurranser og folk i hallen!

Vi gleder os veldig til å begynne treningen og sesongen onsdag 20. januar.

Spørsmål rettes til medlem@arendalsturnforening.no eller sportssjef@arendalsturnforening.no.

Takk for at du bidrar!

Vennligst
Arendals Turnforening