Arendals Turnforening står sammen med Norsk idrett når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering.

Hos oss er turn for alle, idrettsgleden har førsteprioritet og alle skal glede seg til neste trening!

 

Idretten erkjenner at diskriminering skjer i det norske samfunnet og i norsk idrett.

Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme, annen diskriminering og mangel på likeverd er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål, noe som også er reflektert i idrettens gjeldende plandokument Idretten vil! som sier at: «Idretten skal, på alle nivåer, praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.». Dette gjelder på alle idrettens ulike arenaer, også på tribunene.

Ledermøtet forventer at alle organisasjonsledd følger opp idrettens vedtak om nulltoleranse for rasisme og diskriminering, og jobber aktivt for at idrettslagenes medlemmer og ansvarspersoner gjenspeiler mangfoldet i lokalsamfunnet.

På bakgrunn av flere hendelser i norsk idrett høsten 2020 ser vi at det er behov for å tydeliggjøre idrettens standpunkt. #STOPP-kampanjen ble først lansert av Norsk Toppfotball. Den videreføres nå til alle organisasjonsledd i norsk idrett med støtte fra alle 55 særforbund og 11 idrettskretser.

Vi håper at med denne kampanjen – som må ses på som en langsiktig holdningskampanje – bidrar til å få slutt på all type diskriminering i norsk idrett.

Karen Kvalevåg
Generalsekretær i NIF