Da er vi snart tilbake i turnhallen igjen!

NIF og NGTF har utarbeidet detaljerte veiledere som gir oss klare rammer for hva vi har av muligheter for å sette igang treningen i turnhallen igjen! Derfor jobber vi nå ut fra veilederen for å få på plass en plan for hvordan vi gradvis og best mulig kan begynne aktiviteten i turnhallen igjen. Avhengig av når kommunen åpner turnhallen, forventer vi å kunne begynne med noen konkurransepartier allerede fra neste uke. Vi legger ut informasjon her på hjemmesiden og oppdaterer på mail og Spond når dette er klar!