Velkommen tilbake i turnhallen

Kjære medlem,

Det er med stor glede at vi nå kan ønske alle våre partier tilbake i turnhallen igjen f.o.m. førstekommende mandag 08. juni.

Vi har forlenget sesongen med tre uker frem til 26. juni og vil følge en revidert timeplan der noen partier har endringer i forhold til treningstider. Alle medlemmer har fått tilsendt mail med info rundt gjenåpningen og revidert timeplan og det er av største viktighet at ALLE leser vedlegget før man kommer på trening!

Vi gleder oss til å se dere igjen i turnhallen på SØR AMFI og sammen skape gode oplevelser og minner før sommerferien!

De beste hilsner
Arendals Turnforening