Innkalling til årsmøte i Arendals Turnforening 2024

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals Turnforening

Årsmøtet avholdes tirsdag 19 mars 2024 kl. 18:00.

 

Sted:          Sør Amfi
Adresse:    Østensbuveien 80, 4848 Arendal
Møterom:  “Bøtte” (opp trappen ved hovedinngangen).

 

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig her for medlemmene senest én uke før årsmøtet. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

 

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet (05.03.24) til styreleder@arendalsturnforening.no.

 

 

 

Se alle saksdokumenter i listen herunder (klikk på lenken for å åpne saken).

 

 
 
Saksliste årsmøte 2024

Sak 5 – Forslag til forretningsordenen 2024

Sak 7 – Saksliste årsmøte 2024

Sak 8 – Årsberetning 2023 – underskrevet

Sak 9.1 Arendals Turnforening regnskap 2023 med budsjett og noter

Sak 11 – Medlemskontingent 2024

Sak 14 Valgkomitè 2024

 

 

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Arendals Turnforening