Elisabeth Jacobsen 20 års jubileum i Arendals Turnforening

 

Nesten alle barn som er 24 år og yngre fra distriktet har gått på turn hos Elisabeth. Hun overtok turnforeningens minste barn høsten 2001 med kommentaren: “jeg skal hjelpe til dette 1/2 året“. Det er 20 år i år og hun er der ennå. 2 timer hver onsdag og torsdag finner du alltid smilende og kreative Elisabeth i turnhallen med de minste turnerne i høy aktivitet.

        

Elisabeth Jacobsen (født 1962) er vokst opp i en turnfamilie og har vært med i Arendals Turnforening siden hun var ganske liten – 3-4 år. Hennes bestefar har  foreningens fortjenestemedalje i Sølv og mamma Bodil er ét av foreningens ni æresmedlemmer.

Elisabeth har vært veldig aktiv i barn- og ungdomtid både som utøver og som trener, og kom tilbake etter år med studier og barn.

Hun har også vært med å starte opp Gymlek-mini som har vært og er et drop-in tilbud på lørdags formiddag for alle 2-5 åringer. Det har vært et veldig populært tilbud.

Alle trenere som i årenes løp har vært innom på Gymlek som medtrenere har nok opplevd å bli kalt for Elisabeth. Hun har jo vært så mange barns bauta og første møte med turn 🤸🏼‍♀️ Hun er altid på tilbudssiden og dersom det er andre grupper i foreningen som trenger hjelp og spør Elisabeth så får man alltid JA.

Hun har vært med i styrer med flere verv både i forening og turnkrets, og er veldig aktiv når foreningen har både små lokale og store nasjonale arrangementer og konkurranser.

Elisabeth har et stort hjerte for barneidrett og Gymfestival som er et stevne for breddeturn (barn) i Agder. Hennes hjerte banker for at “alle skal være med” og er aldri i tvil om at slagordet for turn er sant. “Grunnlaget legges i gym og turn

Elisabeth brenner også for utdanning av nye unge trenere og holder ofte medtrenerkurs båre i vår krets og andre steder i landet. Hun er flink til å få med seg ungdommen og lærer de opp til trenere for små turnere. Hun er også aktiv på å ta kurs selv og får stadig nye ideer og input som hun deler med både til turnere og medtrenere.

Hun har foreningens fortjenestemedalje i sølv og i 2017 ble Elisabeth velfortjent overrasket av styret og ble hedret som æresmedlem i Arendals Turnforening. Dette betyr at Elisabeth og hendes mamma Bodil er to av våre totalt ni æresmedlemmer i klubben! Dette er stas og veldig fortjent.

Hun har et stort brennende hjerte for klubben i sitt ❤️ Arendals Turnforening og vi håper hun vil fortsette hos oss i år fremover 🙂

På vegne av alle tidligere og nåværende turnere ønsker vi å takke deg for alt du har gjort og alt du fortsatt gjør!

 

/Arendals Turnforening

Skrevet av Annette Andersen.