Saksliste for årsmøtet i Arendals Turnforening

 

Årsmøtet avholdes tirsdag 28 mars 2023 kl. 18:00.

Sted:          Sør Amfi
Adresse:    Østensbuveien 80, 4848 Arendal
Møterom:  “Bøtte” (opp trappen ved hovedinngangen).

 

Se alle saksdokumenter i listen herunder (klikk for å åpne).

Sak 5 – Forslag til forretningsordenen 2023

Sak 7 – Saksliste årsmøte 2023

Sak 8 Årsberetning 2023

Sak 9.1 – Regnskap

Sak 9.3 – kontrollutvalgets beretning år 2022

Sak 12 – Budsjett 2023

Sak11 – Medlemskontingent 2023

Sak14 – Valg 2023

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Arendals Turnforening